19 września 2016

 

Bydgoszcz dnia 16 września 2016r.

Oświadczenie w sprawie manifestacji 24 września

Przypominamy, że dnia  24 września br. odbędzie się w Warszawie wielka manifestacja wszystkich pracowników ochrony zdrowia, organizowana przez Porozumienie Zawodów Medycznych (PZM).

Domagamy się od rządzących aby problemy publicznej ochrony zdrowia zajęły odpowiednie, ważne miejsce wśród spraw, którymi zajmuje się Rząd. Dotychczasowe działania Rządu wskazują bowiem, że jest odwrotnie. Rozwiązanie najważniejszego problemu, jakim jest wielki niedobór środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia  odłożono na czas tak odległy, że do …nigdy. Zamiast tego proponuje się program „uszczelniania” służby zdrowia. „Uszczelnianie” to trwa już od 2 dekad i jest dobrym „alibi” dla niepodnoszenia nakładów na lecznictwo dla kolejnych ekip, niezależnie od ich politycznej barwy. Tymczasem polska ochrona zdrowia jest – bodaj – najbardziej efektywnym („szczelnym”) systemem w Europie i na świecie. Świadczą o tym następujące fakty: Liczba lekarzy i pielęgniarek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest najniższa w krajach UE, budżety szpitali w Polsce i liczba zatrudnionych tam pracowników są 5-10 razy mniejsze  niż w podobnych szpitalach w państwach Europy Zachodniej, liczba badań dodatkowych wykonywanych w Polsce jest 5 razy mniejsza niż w krajach UE, a wyniki leczenia w większości dziedzinach są porównywalne. Nikt na świecie nie leczy tak efektywnie. Wiąże się to –niestety – z przepracowaniem personelu medycznego i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych.  

Dlatego najważniejszym i najpilniejszym zadaniem jest odpowiedni wzrost nakładów na publiczną opiekę zdrowotną, przynajmniej do 6,8% PKB (zgodnie z wytycznymi WHO),  który powinien nastąpić bezzwłocznie. Gdyby Rząd ogłosił wprowadzenie programu 500 + w roku 2025 –  czy też twierdziłby, że wypełnił swoje przedwyborcze zobowiązania ?  Domagamy się programu Zdrowie + już dzisiaj.

W związku z tym, że na ten sam dzień – 24 września br. zapowiadane są także inne manifestacje w Warszawie, organizowane przez inne środowiska i pod innymi hasłami, oświadczamy, że manifestacja Porozumienia Zawodów Medycznych nie ma żadnych związków z tymi manifestacjami i prosimy polityków i dziennikarzy o niełączenie naszego wydarzenia z tamtymi.

W imieniu Porozumienia Zawodów Medycznych

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL   

Katarzyna Pikulska – przewodnicząca manifestacji PZM    

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie