11 stycznia 2010

Bydgoszcz 11 stycznia 2010r

 

Oświadczenie ZK OZZL

 

W związku z licznymi głosami, również ze strony polityków partii rządzącej, domagającymi się dymisji prezesa NFZ po ujawnieniu działań Funduszu ograniczających dostęp chorych do tzw. niestandardowych terapii przeciwnowotworowych, Zarząd Krajowy OZZL przypomina:

 

Administracyjne ograniczenie dostępu chorych do refundowanych świadczeń zdrowotnych jest jednym z istotnych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia od samego początku jego istnienia. Takie zadanie nałożyły na Fundusz kolejne rządy, łącznie z obecnym, które uznały, że nakłady publiczne na lecznictwo w Polsce mają być małe (jedne z najniższych spośród państw europejskich – liczone w procencie Produktu Krajowego Brutto), a zakres świadczeń bezpłatnych, jakie za te pieniądze trzeba sfinansować ma być niezwykle szeroki – niemal nieograniczony. Jest rzeczą oczywistą, że w takiej sytuacji – pieniędzy publicznych nie starczy na leczenie wszystkich potrzebujących chorych. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia ogranicza dostęp chorych do refundowanego leczenia i czyni to na różne sposoby. Ograniczenie dostępu do niestandardowej chemioterapii przeciwnowotworowej jest tylko jednym z tych sposobów. Podstawowym jest limitowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ i tworzenie kolejek do leczenia, co było i jest aprobowane, a nawet zalecane przez rządzących. W tych kolejkach ludzie też cierpią i umierają, chociaż – najczęściej – nie pokazuje się ich w telewizji i media rzadko o nich wspominają. Jednak śmierć i cierpienie tych ludzi nie jest w niczym „gorsze” od tych, którzy nie otrzymają niestandardowej chemioterapii.

Zatem, nie umniejszając w niczym odpowiedzialności prezesa NFZ za zaistniałą sytuację, trzeba jednak przypomnieć, że Fundusz jest tylko narzędziem w ręku rządzących, a faktyczna odpowiedzialność za ograniczanie dostępu chorych do leczenia spada przede wszystkim na rząd, który decyduje o przeznaczeniu na świadczenia zdrowotne zbyt małych ilości pieniędzy publicznych – w stosunku do zakresu tych świadczeń. 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu