18 lutego 2015

 

ZK OZZL otrzymał w dniu dzisiejszym pismo od Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej samorządu lekarskiego.

 

Treść pisma – tutaj

 

Oraz postanowienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego – str 1 – tutaj, str 2 – tutaj.

 

 

Jakie jest znaczenie tych działań NROZ?

 

Ocena prawnika ZK OZZL jest następująca:

 

NROZ wszczął postępowanie nadzorcze w stosunku do OROZ w Szczecinie, co nie oznacza jeszcze, że wszczęte zostało postępowanie w stosunku do lek. Arłukowicza. Dlatego nadal aktualne zostaje składanie zażaleń, których wzór będzie umieszczony na stronie internetowej OZZL. Osobiście odbieram interwencję NROZ jako zdecydowanie prawidłową i może ona oznaczać, że jednak postępowanie w stosunku do lek. Arłukowicza zostanie wszczęte, ale teraz o tym decyduje Sąd Lekarski w Szczecinie.