2 września 2016

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej przysłał do ZK OZZL APEL  NRL z dnia dzisiejszego – 2 września br. , w którym NRL podziela wcześniejsze stanowisko  OZZL i PR OZZL (a także PZM), że zaproponowany przez MZ poziom płac w projekcie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych jest dalece niewystarczający w stosunku do rangi i odpowiedzialności zawodów medycznych, a perpektywa wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną zaproponowana przez rząd (6%PKB za prawie 10 lat)  jest zbyt odległa przy zbyt niskiej wysokości proponowanego poziomu nakładów.

 

NRL apeluje do MZ o szybszy wzrost nakładów i ustalenie wyższych wynagrodzeń.

 

Apel NRL jest tożsamy z celami, postulatami i przesłaniem wielkiej manifestacji zawodów medycznych,która odbędzie się 24 września br. Brawo NRL! 

 

 

Pismo Prezesa NRL oraz stanowisko NRL – tutaj

 

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL