28 listopada 2012

 

Jak informują nas koledzy z LOZ (związku zawodowego lekarzy na Słowacji) – rządzący, którzy przed rokiem pod wpływem akcji „dziękujemuy odchodzimy” przyznali lekarzom istotne podwyżki – rozpoczęli „kontrofensywę”.

 

Schemat jest podobny do tego w Polsce: szpitale mają funkcjonować jak spółki prawa handlowego, ale ceny na świadczenia nie będą rynkowe, tylko dyktowane przez państwowych urzędników. W takiej sytuacji konieczna jest „restrukturyzacja” (czyli znacząca redukcja) zatrudnienia i pensji. Pomocne do przeprowadzenia tych zabiegów jest pozbywanie się (pod byle pretekstem) działaczy związkowych.

 

Z taką sytuacją mamy do czynienia w szpitalu w Żilinie. Zaproponowano tam lekarzom zmianę warunków pracy, polegającą głównie na zmniejszeniu wynagrodzenia za dyżury i zmianę organizacji pracy aby dyżurów było mniej. CZęść lekarzy zwolniono, w tym przewodniczącego LOZ. (Otrzymał on wypowiedznie z pracy w dniu 20 listopada, zaraz po manifestacji, która była elementem wspólnych działań związków zawodowych lekarzy z grupy V-4.

 

W poniedziałek 26 listopada o godzinie 15.30 odbyła się w Żilinie kolejna manifestacja lekarzy z udziałem delegacji związków zawodowych lekarzy z Czech, Węgier i POlski (OZZL).

Relacja telewizyjna – po słowacku – tutaj

 

Relacja uczestnika manifestacji – poniżej:

W dniu 26.11.2012r. dwóch członków Zarządu Krajowego OZZL dr Piotr Watoła i dr Stanisław Urban wzięli udział w manifestacji przed szpitalem w Żylinie na Słowacji. Jeden z ordynatorów tego szpitala, dr Peter Blasko, został zwolniony z pracy z powodu wzięcia udziału w pikiecie w ramach V4, która odbyła się w czterech stolicach krajów Porozumienia Wyszehradzkiego w dniu 20.11.2012r. Zwolnienie dr Blasko odbyło się z pogwałceniem zapisów słowackiego Kodeksu Pracy. W ramach współpracy i solidarności związków zawodowych lekarzy Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier i Polski w manifestacji wzięły udział delegacje lekarzy polskich, węgierskich i czeskich. W czasie manifestacji przemawiał przedstawiciel każdej delegacji narodowej, szefowie słowackich związków zawodowych lekarzy i pielęgniarek, prezesi słowackiej izby lekarskiej i izby pielęgniarek i położnych. W kilkusetosobowej manifestacji oprócz pracowników szpitala w Żylinie wzięła udział duża grupa mieszkańców miasta. Informacja o przekazaniu listu protestacyjnego wystosowanego przez przewodniczącego OZZL na ręce dyrektora szpitala w Żylinie i Ministra Zdrowia Słowacji w obronie dr Petera Blasko została przyjęta przez manifestujących owacyjnie. Zwracała uwagę duża solidarność w działaniu słowackiej Izby Lekarskiej i związku zawodowego lekarzy LOZ, jak i organizacji pielęgniarskich, oraz ogromne zaangażowanie personelu szpitala w obronę zwolnionego z pracy ordynatora, dr Blasko.

Stanisław Urban

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie