10 listopada 2011

KOMUNIKAT

Zarządu Regionu Śląskiego OZZL z dnia 10 listopada 2011 r.

 

SĄD UKARAŁ DYREKTORA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W ZABRZU !!!

W załączniku przedstawiamy fotokopię wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 14 października 2011 r. uznającego dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu za winnego tego, że rozwiązał stosunek pracy z lekarzem w/w szpitala z rażącym naruszeniem przepisów prawa pracy i skazującego dyrektora na karę 1000 zł grzywny. W szpitalu tym – zdaniem OZZL – z rażącym naruszeniem prawa pracy zostało zwolnionych czterech lekarzy: 3 członków zarządu OT OZZL oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OT OZZL. Nadal trwają postępowania sądowe w tych sprawach (o uznanie wypowiedzeń umów o pracę za bezskuteczne).

Przypominam, że analogicznymi wyrokami sądu został skazany na karę grzywny dwukrotnie lek. med. Andrzej Drybański – obecnie dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach – za zwolnienie z rażącym naruszeniem prawa pracy przewodniczącego OT OZZL w Szpitalu Klinicznym w Zabrzu i za zwolnienie z rażącym naruszeniem prawa pracy lekarza – Społecznego Inspektora Pracy w największym w Polsce szpitalu okulistycznym w Katowicach, co nie przeszkodziło jednak 3 członkom Zarządu Województwa Śląskiego (w tym obecnemu wicemarszałkowi woj. śląskiego odpowiedzialnemu za ochronę zdrowia – Mariuszowi Kleszczewskiemu) powołać lek. med. Andrzeja Drybańskiego na stanowisko dyrektora kolejnego szpitala, tym razem w Tychach.

Na najbliższym zebraniu Zarządu Regionu Śląskiego OZZL będą rozpatrzone wnioski o skierowanie przez ZR Śląskiego OZLL sprawy dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu do właściwej prokuratury oraz do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarskiej w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przez w/w dyrektora – lekarza czynów, które zdaniem OZZL naruszają przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza oraz przepisy ustawy o związkach zawodowych.

Przypominam, że przeciw bezprawnym zwolnieniom lekarzy, działaczy OZZL – szczególnie w woj. śląskim – protestowały już m.in.:

Zarząd Krajowy OZZL:

http://www.ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12669;owiadczenie-zk-ozzl-w-sprawie-zwalniania-dziaaczy-zwizkowych-&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

Europejska Federacja Lekarzy Etatowych w czasie Zgromadzenia Ogólnego w Katanii (Sycylia, Włochy):

http://www.ozzl.org.pl/images/stories/F11-090_EN_FIN_Motion_to_support_Polish_Trade_Union_Activists_REV.pdf

 

Informuję również, że dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu, który niedawno z rażącym naruszeniem prawa ( w ocenie OZZL) zwolnił lekarza – przewodniczącego OZZL w tym szpitalu złożył na ręce Starosty Powiatu rezygnację i nie pokazał się więcej w szpitalu. W sprawie utrudniania przez tego dyrektora prowadzenia legalnej działalności związkowej wszczęła już postępowanie Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, a w dniu 22 listopada odbędzie się pierwsza rozprawa sądowa w SR w Zawierciu z powództwa zwolnionego lekarza – p-cego OZZL – o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne.

KOLEJNA WYGRANA LEKARZY W TYCHACH !!!

W dniu 10 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy w Tychach ogłosił kolejny korzystny dla lekarzy wyrok. Czterech lekarzy, członków OZZL i doświadczonych specjalistów zatrudnionych od wielu lat w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach złożyło pozwy do sądu m.in. o uznanie wręczonych im na początku roku 2011 wypowiedzeń za bezskuteczne. Do postępowania – jako strona społeczna – włączył się Zarząd Regionu Śląskiego OZZL, który również ze składek członków OZZL i darowizn lekarzy sfinansował obsługę prawną procesu sądowego. Sąd w odczytanej sentencji wyroku m.in.:

1. nakazał pracodawcy przywrócić wszystkich 4 lekarzy do pracy na dotychczasowych warunkach,

2. orzekł o wzajemnym zniesieniu kosztów zastępstwa procesowego,

3. nakazał pozwanemu szpitalowi zapłacić koszty postępowania sądowego w kwocie ponad 1000 zł.

W niezwykle interesującym ustnym uzasadnieniu wyroku Sędzia stwierdziła, że pracodawca podał, że lekarze, którym wręczył wypowiedzenia zostali wybrani przypadkowo, i że wybierał lekarzy z oddziałów, które nie wykonują kontraktu z NFZ albo przynoszą straty, nie potrafił natomiast podać dlaczego z tych oddziałów wybrał akurat tych 4 lekarzy. Sędzia stwierdziła, że bezspornym jest trudna sytuacja finansowa szpitala, podobnie jak większości szpitali w woj. śląskim, a może nawet w całej Polsce. Nie można jednak bez podania dowodów (a tego pracodawca nie uczynił) obciążać pracowników – lekarzy winą za to, że oddział w którym lekarz pracuje przynosi straty lub nie wykonuje kontraktu z NFZ tym bardziej, że szpital nie jest firmą działającą dla zysku, a pracownicy – lekarze zadeklarowali, że pracowali z pełną starannością. Sędzia stwierdziła również, że pracownicy – lekarze nie są zatrudnieni w szpitalu w celu osiągnięcia określonego rezultatu np. zysku.

Sąd jednocześnie oddalił powództwo w/w 4 lekarzy o odszkodowanie z tytułu ich dyskryminacji uzasadniając to ustnie tym, że lekarze nie wskazali dowodów na ich dyskryminację przez pracodawcę, a samo złożenie im wypowiedzeń nie można uznać za ich dyskryminację w świetle przepisów prawa pracy. Lekarze mieli prawo złożenia odwołania do sądu od wypowiedzenia i zresztą z tego prawa skorzystali.

Lekarze obecni na ogłoszeniu wyroku (strona pracodawcy była nieobecna) i OZZL zlecili kancelarii adwokackiej wystąpienie w terminie 7 dni do SR w Tychach o pisemne uzasadnienie w/w wyroku.

JUŻ PONAD 1000 POZWÓW PRZECIW PRACODAWCY – WSS1 TYCHY!

Wg informacji ZR Śl.OZZL ilość pozwów sądowych skierowanych przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach przeciw pracodawcy do Sądu Pracy w Tychach (głównie – ale nie tylko – przez lekarzy, pielęgniarki i położne) przekroczyła w ubiegłym tygodniu 1000 (słownie: jeden tysiąc). Szpital zatrudnia obecnie nieznacznie ponad 1000 pracowników, w tym jest poniżej 150 etatów lekarskich. Pracownicy masowo wygrywają niemal wszystkie procesy również procesy o uznanie wypowiedzeń, w tym wypowiedzeń „dyscyplinarnych”, za bezskuteczne. Dyrektor wycofał w ostatnim okresie nagany jakimi – zdaniem OZZL i lekarzy – bezpodstawnie chciał ukarać kilku lekarzy szpitala.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Z up. Zarządu Regionu Śląskiego

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Maciej Niwiński – przewodniczący; wiceprzewodniczący ZK OZZL

Tel. +48501437140

E-mail:

maciejniwinski@wp.pl

slask@ozzl.org.pl

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie