7 grudnia 2015

 

Bydgoszcz dnia 07 grudnia 2015r.

Oświadczenie ZK OZZL

Na ile obecny rząd wycenia pracę lekarza?

Zarząd Krajowy OZZL, podobnie jak zapewne wszyscy lekarze w Polsce, z zadowoleniem i uznaniem przyjęli słowa z expose Pani Premier Beaty Szydło, że  docenia ona rolę lekarzy i że muszą oni być wysoko nagradzani”.

W obecnym systemie opieki zdrowotnej – dla większości lekarzy – rząd nie ustala bezpośrednio ich wynagrodzeń. Są jednak trzy grupy lekarzy, dla których pensje ustalone są na drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra zdrowia. Są to:

 1/ lekarze stażyści, czyli lekarze w pierwszym roku pracy,

2/ lekarze rezydenci, czyli specjalizujący się,  

3/ lekarze zatrudnieni w podmiotach leczniczych, działających w formie jednostki budżetowej.

Łatwo więc, oceniając pensje ustalone w tych rozporządzeniach –  przez obecny rząd – zweryfikować wiarygodność zapowiedzi Pani Premier.

Właśnie nadarza się taka okazja, bo do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. W propozycji przedstawionej przez obecnego ministra zawarta jest nowa „siatka płac”, określająca minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk pracy (i poszczególnych zawodów). W grupie XIX znajduje się „starszy asystent”, czyli lekarz specjalista – najwyższa pozycja zawodowa lekarza. Minister proponuje aby jego pensja zasadnicza wynosiła od 1970 do 4560 zł. Dla sędziego, prokuratora lub zawodowego oficera – z kwalifikacjami, doświadczeniem i pozycją w swoim zawodzie porównywalnymi do rangi lekarza specjalisty, rząd ustalił pensję zasadniczą na poziomie 2-3 razy wyższym.

Jaka jest wiarygodność słów Premier Szydło, że „docenia ona rolę lekarzy i muszą oni być wysoko nagradzani”  ?

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu           

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie