7 marca 2013

Bydgoszcz dnia 07 marca 2013r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

W sprawie aktualnych działań ministerstwa zdrowia

W ocenie OZZL działania, jakie podjął minister zdrowia w związku z niedawną śmiercią dziewczynki, która nie otrzymała właściwej pomocy medycznej- są dalece niewystarczające aby zapobiegły podobnym przypadkom w przyszłości. Ministerialna ocena przyczyn tej tragedii jest – zdaniem OZZL – zbyt powierzchowna i koncentruje się na ostatnich ogniwach długiego łańcucha elementów, które do niej doprowadziły.

 

Od kilkunastu lat lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy medyczni poddawani są silnej presji aby ograniczać koszty swojej działalności maksymalnie jak to możliwe. Grozi się im, że w przeciwnym razie ich zakłady pracy: szpitale, przychodnie, stacje pogotowia ratunkowego mogą zbankrutować albo nie starczy pieniędzy na ich pensje. Sytuacja ta nie jest wynikiem mechanizmów rynkowych ani działaniem „dla zysku” poszczególnych placówek medycznych, ale skutkiem decyzji administracyjnych i politycznych. To politycy ustalili bowiem wielkość koszyka świadczeń gwarantowanych i oni zdecydowali, że nakłady publiczne przeznaczone na jego sfinansowanie są dalece niewystarczające. To urzędnicy państwowi (NFZ) ustalili ceny za świadczenia zdrowotne z pełną świadomością, że w większości przypadków są one zbyt małe aby pokryć niezbędne koszty.

Nic dziwnego, że wobec takiej presji zewnętrznej, trwającej od kilkunastu lat, obniża się czujność dyrektorów placówek medycznych i personelu medycznego na możliwość przekroczenia granicy bezpieczeństwa chorych przy dążeniu do maksymalnych oszczędności. To jest właściwa przyczyna ostatniej tragedii i wielu poprzednich. Niestety minister zdrowia, nie chce – lub mu nie wolno – o tym mówić. Koncentruje się zatem bardziej na skutkach niż na przyczynach tego zjawiska. Cóż zmienią formalne szkolenia pracowników medycznych lub wdrażane procedury postępowania, gdy skończą się w pogotowiu pieniądze na paliwo do karetek albo na zatrudnienie odpowiedniej ilości osób ?

 

OZZL wzywa po raz kolejny rząd do podjęcia rzeczywistych działań naprawczych w publicznej ochronie zdrowia. Podstawowym warunkiem ich skuteczności jest zapewnienie równowagi między ilością pieniędzy publicznych przeznaczanych na lecznictwo, a koszykiem gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Konieczny jest merytoryczny dialog rządu ze środowiskami medycznymi oraz reprezentacją pacjentów w celu wypracowania fundamentalnych decyzji w tej sprawie, jak: wielkość nakładów publicznych na lecznictwo, zakres bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, zasady i wielkość współpłacenia za niektóre świadczenia zdrowotne, metodologia wyceny świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z uwzględnieniem podstawowego składnika kosztów jakim jest praca ludzka.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie