16 marca 2012

Bydgoszcz dnia 16 marca 2012r.

Minister zdrowia kłamie !

Oświadczenie ZK OZZL

 

W związku z publicznymi wypowiedziami ministra zdrowia jakoby rządzący „spełnili praktycznie wszystkie postulaty” lekarzy w sprawie przepisów o wypisywaniu recept na leki refundowane, ZK OZZL oświadcza, iż twierdzenie takie jest kłamstwem.

 

Rządzący spełnili tylko jeden postulat lekarzy: skreślili w ustawie o refundacji leków przepisy przewidujące drakońskie kary dla lekarzy wypisujących recepty – za błędy niezawinione przez nich lub w sytuacjach tak niejasnych, że pozwalało to kontrolerom NFZ ukarać praktycznie każdego lekarza.

 

Te same kary, które Sejm uznał za niewłaściwe są jednak nadal stosowane wobec lekarzy – świadczeniodawców (czyli tych, którzy mają podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych) i dzieje się to pomimo, że rozporządzenie ministra zdrowia, przewidujące te kary jest niekonstytucyjne, co potwierdzają opinie wybitnych konstytucjonalistów.

 

Nadal też lekarze wypisujący recepty muszą zajmować się czasochłonnymi czynnościami biurokratycznymi, bo – wbrew publicznym przyrzeczeniom ministra zdrowia i premiera – nie uproszczono zasad wypisywania recept, a jedynie zmieniono sposób ich skomplikowania. Pozostawiono obowiązek określania przez lekarzy odpłatności za leki, chociaż nazwano to w inny sposób. Pozostał obowiązek weryfikacji uprawnień chorego do refundacji, mimo, że ciągle nie ma możliwości aby zrobić to w sposób pewny.

 

Nadal skomplikowany jest sposób ustalania dostępności refundacyjnej leków – głównie w oparciu o wskazania zarejestrowane przez producentów, a nie o wskazania medyczne. Powoduje to utrudnienia dla lekarzy i stanowi swoiste oszustwo wobec pacjentów mamionych obietnicą refundacji, której są jednak pozbawiani w wielu chorobach mimo że lek jest na liście refundacyjnej i jest w danej chorobie skuteczny oraz stosowany od lat.

 

Nowe rozporządzenie w sprawie recept jest wewnętrznie sprzeczne bo z jednej strony pozwala na wypisywanie leku z użyciem nazwy międzynarodowej, z drugiej zmusza lekarza do wskazania konkretnego preparatu handlowego, jakby minister zdrowia celowo „wpychał lekarzy w łapy” koncernów farmaceutycznych. OZZL rozważa zgłoszenie tego faktu do CBA.

 

Insynuacją jest sugerowanie przez ministra zdrowia, że lekarze, protestując przeciwko przepisom o wypisywaniu recept refundowanych, chcą pozbawić NFZ prawa do kontrolowania wydatków na refundację. Lekarze domagają się jedynie aby to nie oni spełniali rolę kontrolerów, zastępując pracowników NFZ. Sprawę refundacji leków należy pozostawić tym, którzy mają w tym interes faktyczny i prawny czyli ubezpieczonym, Funduszowi i aptekarzom.

 

ZK OZZL wzywa ministra zdrowia aby – zamiast manipulować opinią społeczną – podjął merytoryczne rozmowy z reprezentacją środowisk lekarskich w sprawie przepisów dotyczących wypisywania recept na leki refundowane.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie