30 grudnia 2014

 

Bydgoszcz dnia 30 grudnia 2014r.

Minister Zdrowia i Prezes NFZ złamali konstytucję.  

OŚWIADCZENIE ZK OZZL

Istnieje realna groźba, że znaczna część Polaków, mających prawo do refundowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będzie – od 1 stycznia 2015 roku-   pozbawiona tego prawa.  Stanie się tak, bo Minister Zdrowia i Prezes NFZ odrzucili ofertę wielu tysięcy lekarzy na leczenie refundowane pacjentów w ramach POZ.

W ten sposób Minister Zdrowia i Prezes NFZ  – w ocenie OZZL – nie wypełnili swojego konstytucyjnego obowiązku, jakim jest zapewnienie każdemu równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych. Winni złamania konstytucji powinni ponieść  odpowiedzialność. 

Pacjenci pozbawieni prawa do refundowanego leczenia powinni – w ocenie OZZL – wystąpić z odpowiednim roszczeniem wobec NFZ. Wszyscy, których na to stać powinni skorzystać z leczenia odpłatnego a rachunki za leczenie i badanie przedstawić Funduszowi z żądaniem odpowiedniego zwrotu poniesionych kosztów.  

ZK OZZL wzywa Premier Rządu Ewę Kopacz, aby nie uciekała od problemu i podjęła odpowiednie kroki, które przywrócą wszystkim Polakom możliwość skorzystania z konstytucyjnego prawa do równego dostępu do leczenia finansowanego ze środków publicznych.  

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie