22 września 2011

Bydgoszcz dnia  22 września 2011r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie łamania konstytucji i dezorganizowania życia lekarzom i pacjentom przez Ministra Zdrowia

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy protestuje przeciwko niektórym zmianom wprowadzonym przez nowe rozporządzenie MZ z dnia 27 maja 2011r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej(Dz. U. 11.111.653). W ocenie Związku są one niekonstytucyjne i niepotrzebnie dezorganizują pracę lekarzy, funkcjonowanie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i życie pacjentów.

 

Powyższe zarzuty odnoszą się do przepisu, który powoduje, że lekarze z pierwszym stopniem specjalizacji nie będą mogli – od stycznia 2012 r samodzielnie kontraktować z NFZ określonych świadczeń specjalistycznych. Dotyczy to na przykład: ginekologów, okulistów, dermatologów, pulmonologów, lekarzy chorób zakaźnych.

 

Wskutek tej zmiany lekarze z I stopniem specjalizacji, prowadzący indywidualne praktyki prywatne lub NZOZ-y i mający podpisane kontrakty z NFZ będą zmuszeni do likwidacji swojego miejsca pracy a jednocześnie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to prawdopodobnie aż paru tysięcy lekarzy i będzie dla nich wielkim utrudnieniem, a niekiedy wręcz dramatem. W większości przypadków włożyli oni bowiem wiele pracy i wysiłku oraz ponieśli znaczne nakłady finansowe – aby spełnić wszystkie warunki kontraktowania świadczeń z NFZ i teraz – wskutek decyzji administracyjnej – zostanie to zaprzepaszczone.

 

W ocenie OZZL niedopuszczalne jest aby wprowadzać tak radykalną zmianę w tak krótkim czasie – tylko 7 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia, w którym zaczną obowiązywać nowe zasady. Jest to zbyt krótki okres aby lekarze mogli całkowicie przeorientować swoją dotychczasową aktywność zawodową. Tym bardziej, że do końca bieżącego roku – zgodnie z umową z NFZ -muszą utrzymać funkcjonowanie dotychczasowych firm. W praktyce zatem z dnia na dzień muszą przestawić całkowicie swoją działalność: zlikwidować dotychczasową praktykę (lub NZOZ) i znaleźć inną pracę. Takie przepisy są zdecydowanie niekonstytucyjne, bo nie przestrzegają warunku zachowania odpowiedniego vacatio legis.

 

Z pozoru decyzja Ministerstwa Zdrowia o ograniczeniu możliwości samodzielnego kontraktowania AOS wyłącznie do grupy lekarzy z II stopniem specjalizacji lub z tytułem specjalisty (wg nowego sposobu uzyskiwania specjalizacji) jest słuszna, bo ma na celu zapewnienie  lepszej jakości świadczeń lekarskich. U podstawy tej decyzji leży przekonanie, że lekarze specjaliści II stopnia będą udzielać świadczeń zdrowotnych na wyższym poziomie. W praktyce jednak nie jest to tak oczywiste.  Trzeba bowiem zauważyć, że lekarze z I stopniem mają długi staż pracy i z reguły kilkudziesięcioletnie doświadczenie kliniczne, które w pracy lekarskiej odgrywa pierwszorzędną rolę. Nie bez znaczenia jest też fakt, że ci, którzy dotychczas funkcjonowali w bezpośrednim kontrakcie z NFZ zostali pozytywnie zweryfikowani przez swoich pacjentów, czyli główny podmiot systemu opieki zdrowotnej.  Jeżeli pacjenci pozytywnie zweryfikowali jakość ich leczenia, to nie wydaje się właściwe, aby urzędnicy lub politycy tę ocenę lekceważyli i unieważnili ją przez wydawane przez siebie przepisy.  Na koniec warto zauważyć, że lekarze z I stopniem specjalizacji przez wiele lat byli uznawani przez przepisy prawa za specjalistów równoprawnych w relacjach z NFZ ze specjalistami II stopnia i lekarzami z tytułem specjalisty. Zmiana tej sytuacji oznaczałaby pozbawianie ich praw nabytych. To również, bez wątpienia jest niekonstytucyjne.

 

Wobec powyższego ZK OZZL wystąpił w dniu wczorajszym z wnioskiem do Minister Zdrowia o wycofanie się z decyzji o wykluczeniu możliwości samodzielnego kontraktowania AOS przez lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji i o odpowiednią zmianę przedmiotowego rozporządzenia.

 

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie