23 maja 2011

Zarząd Krajowy OZZL, uchwalając w dniu 20 maja 2011r – plan finansowy na rok 2011 zarezerwował 1 mln złotych na ewentulną pomoc dla lekarzy, którzy – korzystając z zapisu art 23’§ 4 kodeksu pracy – zwolnią się grupowo z pracy za 7 dniowym uprzedzeniem w szpitalach przekształcanych w spółki  i zaoferują ponowne zatrudnienie się w spółkach na nowych warunkach (które zostaną wkrótce opracowane przez OZZL we współpracy z samorządem lekarskim).

 

Jeżeli powyższa kwota zostanie wykorzystana zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ZK OZZL znowelizuje swój plan finansowy na rok 20011 i przeznaczy kolejną kwotę na powyższy cel.

 

Przypominamy, że  – zgodnie z uchwałą ostatniego Krajowego Zjazdu Lekarzy (samorządu lekarskiego), również NRL ma obowiązek rezerwowania corocznie 1 mln złotych na pomoc dla lekarzy, którzy – w ramach starań o lepsze warunki pracy i płacy – zwolnią się grupowo z pracy.

 

W dniu 27 maja b.r. odbędzie się w siedzibie NIL w Warszawie pierwsze spotkanie zespołu powołanego przez ZK OZZL i zespołu NRL ds. monitorowania sytuacji pracowniczej w ochronie zdrowia, którego celem będzie omówienie propozycji ZK OZZL aby przekształcanie szpitali w spółki handlowe wykorzystać do poprawwy warunków wynagradzania lekarzy i warunków ich pracy – patrz:  http://ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12578;wykorzystajmy-zbliajc-si-szans-list-zk-ozzl-do-lekarzy-w-polsce&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie