26 stycznia 2022

  

Bydgoszcz dnia 26 stycznia 2022.

Zaproszenie na konferencję prasową

dotyczącą nierozwiązanych problemów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu

 

Lekarze z USD w Krakowie Prokocimiu oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, zapraszają na konferencję prasową dotyczącą nierozwiązanych nadal problemów tego szpitala.   Konferencja odbędzie się dnia 27 stycznia 2022 roku, czwartek, o godzinie 11.00 w bibliotece USD w Krakowie.  Będzie także możliwość uczestnictwa zdalnego – link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/86292362737

W czasie konferencji zostaną przekazane informacje na temat (braku) realizacji obietnic wiceministra zdrowia ds. dialogu społecznego dotyczących pilnego wzrostu wyceny świadczeń udzielanych przez USD w Krakowie. Będzie sto skutkowało dalszym, jeszcze szybszym niż dotychczas zadłużaniem się szpitala i pogorszeniem warunków leczenia chorych dzieci.

Przypominamy, że w ostatnim dniu ub. roku OT OZZL w USD w Krakowie podpisał porozumienie z dyrekcją szpitala na mocy którego część (nieco ponad 20 osób) lekarzy wycofała wypowiedzenia z pracy (które miały wejść w życie 1 stycznia 2022), a dyrekcja przyznała dla tych lekarzy podwyżki pensji zasadniczej. Wcześniej lekarze, którzy zwolnili się z pracy mieli wynagrodzenie zasadnicze w wysokości minimalnej gwarantowanej ustawowo =1,31 „średniej krajowej” za rok ubiegły. .

Porozumienie to zastało podpisane niejako „na kredyt” z nadzieją na wzrost wyceny świadczeń udzielanych przez szpital, które są obecnie skrajnie zaniżone w stosunku do kosztów, jakie szpital musi ponieść przy ich udzielaniu. Obietnicę takiego wzrostu złożył wiceminister zdrowia ds. dialogu Piotr Bromber, który zapowiedział rozmowy na temat wyceny świadczeń z udziałem prezesa AOTMiT, dyrekcji szpitala i zainteresowanych lekarzy. Rozmowy takie już się odbyły ale – jak dotąd – okazały się fiaskiem. W ocenie OZZL, Ministerstwo i AOTMiT szuka pretekstów, aby nie wywiązać się z obietnicy, co musi doprowadzić szpital do bankructwa.

Przypominamy, że jeszcze ponad 50 lekarzy nie wycofało wypowiedzeń z pracy, czekając na rozwój rozmów w sprawie wyceny świadczeń. Ich wypowiedzenia „wchodzą w życie” 1 lutego br.

W czasie konferencji lekarze przedstawią liczne, konkretne przykłady świadczeń zdrowotnych, udzielanych w szpitalu z podaniem rzeczywistych kosztów jakie szpital musi ponieść, aby je wykonać oraz kwot, jakie szpital otrzymuje za te świadczenia z NFZ. Różnice często są dramatyczne.

Do udziału w konferencji lekarze zaprosili wiceministra zdrowia Piotra Brombera oraz Prezesa AOTMiT aby przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie ( w formie zdalnej lub bezpośredniej). Nie wiemy jednak, czy zechcą Oni skorzystać z zaproszenie i wziąć udział w konferencji.

Zapraszamy

W imieniu organizatorów:

Zarząd Krajowy OZZL,

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie