4 sierpnia 2020

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiegho Związku Zawdowego Lekarzy popiera manifestację lekarzy i pracowników Ochrony Zdrowia, organizowaną 8 sierpnia w Warszawie pod Ministerstwem Zdrowia i Sejmem RP.
Przypominamy, że do dnia dzisiejszego nakłady na ochronę zdrowia nie osiągnęły oczekiwanego i koniecznego dla dobrego funkcjonowania systemu, poziomu. Bezsensowne, systemowe kolejki, niedobory nowoczesnych i skutecznych leków, praca ponad siły dla coraz szczuplejszego personelu to tylko niektóre aspekty naszego codziennego dnia pracy. Te wszystkie błędy i systemowe zaniechania uwydatniła obecna epidemia. Na pracę w takich warunkach, na niepotrzebne cierpienie chorych nie możemy się dłużej zgadzać. Dlatego naszym obowiązkiem jest przypominanie rządowi, każdemu rządowi, że najwyższy czas aby naprawić wieloletnie zaniedbania, i że nie może to trwać w nieskończoność.
Czas na naprawdę zielone światło dla ochrony zdrowia!
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy