17 listopada 2015

 

 

list w pdf – tutaj 

 

 

oraz jego treść poniżej: 

 

 

 

Bydgoszcz dnia  17 listopada 2015 r.

Pan

Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy składa Panu serdeczne gratulacje z okazji powołania na stanowisko Ministra Zdrowia.  Życzymy Panu sukcesów w dziele naprawy systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju, która jest konieczna i powszechnie oczekiwana.

Zdajemy sobie sprawę, że realizacja tego celu zależy nie tylko od ministra zdrowia, ale – przede wszystkim – od stanowiska całego rządu i Premiera RP. Chcemy zapewnić, że będziemy Pana wspierać w realizacji tych wszystkich postulatów, pod którymi podpisywaliśmy się wspólnie: OZZL i samorząd lekarski, na czele którego stał Pan przez wiele lat. Wymienimy najważniejsze z nich:

– wzrost nakładów publicznych na ochronę zdrowia do 7% PKB,

– właściwa wycena refundowanych świadczeń zdrowotnych, aby nie było świadczeń – oczywiście – nieopłacalnych,

– likwidacja limitowania refundowanych świadczeń zdrowotnych,

– zagwarantowanie minimalnej płacy podstawowej w wysokości 3 „średnich krajowych” za jeden etat dla lekarza specjalisty zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i 2  „średnich” dla lekarzy bez specjalizacji,

– uporządkowanie przepisów dotyczących wynagradzania za dyżury lekarskie, aby lekarze mogli korzystać ze swoich uprawnień do 11 godzinnego odpoczynku po dyżurze, bez utraty części swojego podstawowego wynagrodzenia, 

– uchylenie przepisu nakazującego lekarzom określanie stopnia refundacji leków refundowanych, 

– uchylenie przepisu pozwalającego płatnikowi (NFZ) na żądanie od lekarza „zwrotu kwoty nienależnej refundacji” za wypisany lek refundowany – bez udowodnienia, że lekarz świadomie i celowo dokonał oszustwa,  w wyniku którego lek trafił do osoby nieuprawnionej,  

 -uchylenie przepisu, który wiąże refundację leku ze wskazaniami zarejestrowanymi przez producenta danego preparatu handlowego i zastąpienie go zasadą, że jeżeli lek jest refundowany, to we wszystkich jego zastosowaniach klinicznych, 

– zwiększenie limitów przyjęć na studia lekarskie i zapewnienie każdemu absolwentowi tych studiów możliwości specjalizowania się na drodze tzw. rezydentury,

– zagwarantowanie lekarzom ochrony ich praw nabytych w zakresie ich zawodowych kompetencji i uprawnień (dotyczy to zwłaszcza lekarzy z tzw. pierwszym stopniem specjalizacji, którzy są stopniowo i konsekwentnie pozbawiani dotychczasowych uprawnień  w różnych dziedzinach).

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu    

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie