2 lipca 2013

 Zarząd Krajowy OZZL informuje, że wysłał – za posrednictwem lokalnych podhalańskich mediów – list do mieszkańców powiatu nowotarskiego, którego treść przedstawiamy poniżej:

 

Bydgoszcz dnia 02 lipca 2013 r.

Do mieszkańców powiatu nowotarskiego

   za pośrednictwem mediów

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy czuje się w obowiązku przestrzec mieszkańców powiatu nowotarskiego, że od 1 sierpnia 2013 roku w szpitalu w Nowym Targu może zabraknąć lekarzy internistów i kardiologów na oddziałach: internistycznym i internistyczno-kardiologicznym. Wskutek tego oddziały te mogą zostać zamknięte lub ich działalność może zostać ograniczona. Będzie to efekt konfliktu między dyrekcją szpitala, a lekarzami w/w oddziałów.

Pierwotną przyczyną konfliktu był – według lekarzy – zamiar połączenia obu oddziałów przez dyrektora szpitala. Lekarze zaprotestowali przeciwko temu, a gdy to nie przyniosło rezultatu – złożyli gremialnie wypowiedzenia z pracy, których termin mija z końcem lipca br. Lekarze zaprotestowali, bo ich zdaniem połączenie oddziałów wiązałoby się ze zmniejszeniem kadry lekarskiej (zwłaszcza na dyżurach), co stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia i życia chorych oraz bezpieczeństwa pracy lekarzy.

Zdaniem dyrektora nie było zamiaru połączenia obu szpitali a lekarze niepotrzebnie „podnieśli alarm”. Wobec tego w dniu 13 czerwca zawarto porozumienie, przewidujące, że oddziały nie zostaną połączone, a wszyscy lekarze, którzy złożyli wypowiedzenia powrócą do pracy. Do realizacji tego „porozumienia” jednak nie doszło. Dyrektor szpitala – pod pretekstem, w ocenie lekarzy absurdalnym – odmówił przyjęcia wszystkich lekarzy z powrotem do pracy na podstawie umowy o pracę, oferując im w zamian tzw. „kontrakt” („umowę śmieciową”).  Rodzi się zatem podejrzenie, że dyrektorowi od początku tylko o to chodziło aby podstępnie „wyrzucić” lekarzy z obu oddziałów na „kontrakty”. Dyrektor może chcieć w ten sposób – po pierwsze uzyskać większą swobodę w ewentualnym zmniejszeniu kadry lekarskiej, po drugie – przerzucić na lekarzy odpowiedzialność za obniżenie jakości leczenia (wynikające z niedofinansowania szpitala przez NFZ), po trzecie – zlikwidować organizację zakładową OZZL, której członkowie wywodzą się głównie z obu w/w oddziałów. Organizacja zakładowa OZZL jest bowiem teraz jedynym niezależnym podmiotem, upominającym się o bezpieczeństwo chorych i pracowników.

Wobec powyższego, lekarze z obu oddziałów zdecydowali się pozostawić w mocy ich wypowiedzenia z pracy. Od 01 sierpnia br. może zatem zabraknąć lekarzy na tych oddziałach, co grozi ich zamknięciem lub ograniczeniem działalności. W ocenie zwalniających się lekarzy – dyrekcji nie uda się zatrudnić odpowiedniej liczby ich zastępców, bo lekarze nie zechcą być narzędziem dyrektora w walce z innymi lekarzami, a pośrednio – pacjentami.  ZK OZZL popiera lekarzy z Nowego Targu w ich działaniach. Wyrazem tego jest apel ZK OZZL o niezatrudnianie się innych lekarzy na obu w/w oddziałach do czasu rozwiązania konfliktu oraz zarezerwowanie odpowiedniej sumy pieniędzy na ewentualną pomoc dla lekarzy, którzy zwolnili się z pracy w szpitalu w Nowym Targu.

Zarząd Krajowy OZZL

 Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu   

Przesłany na adresy elektroniczne:

redakcja@podhale24.pl ,

redakcja@podhaleregion.pl ,

sekretariat@gk.pl  ,

tp@24tp.pl

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie