3 stycznia 2018

 

 

 

Skan listu – tutaj 

 

oraz jego treść poniżej

 

 

Bydgoszcz , dnia 03.01.2018

Porozumienie Rezydentów

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Premierze, 

z zaciekawieniem wysłuchaliśmy pierwszego w tym roku wywiadu, którego udzielił Pan dla telewizji publicznej. Z szacunkiem odniósł się Pan do lekarzy i ich olbrzymiego wysiłku podejmowanego każdego dnia w wypełnianiu misji pomocy chorym. Trafnie zdiagnozował Pan wady i bolączki naszego przestarzałego i niespełniającego potrzeb obywateli systemu ochrony zdrowia. Częściowo trafnie wskazał Pan również możliwości jego poprawy.

Kryzys w ochronie zdrowia jest bytem postępującym. Słusznie zauważa Pan, że sytuacja zastana przez Pana przy obejmowaniu urzędu Prezesa Rady Ministrów nie jest wynikiem zaniedbań ostatnich kilku lat, a raczej kilkudziesięciu. Kolejne rządy zamiatały pod dywan problemy ochrony zdrowia i nie było odważnych do podejmowania decyzji logicznych z punktu widzenia przyszłości bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Permanentny marazm i absenteizm państwa w obszarze służby zdrowia wyklarował w przekonaniu pracowników ochrony zdrowia przekonanie, że tylko my możemy być agentem zmiany sektora ochrony zdrowia na lepsze. Ma to wymiar zarówno ideowy jak i praktyczny – za diagnozą może pójść leczenie.

Jesteśmy ufni, że Pańskie dokonania w obszarze gospodarki kraju, m.in. uszczelnienie systemu podatkowego i wizja innowacji polskiego przemysłu, będzie miała także pozytywny oddźwięk w ochronie zdrowia. Liczymy, że osobiście zaangażuje się Pan w restrukturyzację systemu z punktu widzenia ekonomicznego.

Na dziś mamy jednak potężny kryzys kadrowy i ogromną frustrację niedocenionego personelu. System ochrony zdrowia w Polsce zbudowany jest bowiem na wyzysku personelu oraz maksymalnym limitowaniu świadczeń. Doszliśmy do momentu, w którym my wszyscy – lekarze rezydenci i specjaliści mówimy „nie” bylejakości, z którą stykamy się w codziennej pracy. Mówimy „nie” w obliczu dalszej marginalizacji ochrony zdrowia i nas.

Jesteśmy ludźmi pasji do zawodu i pełni troski o pacjentów, dlatego może Pan liczyć na naszą pomoc. Deklarujemy gotowość do rozmów z Panem Premierem i przypominamy, że jesteśmy w stanie powrócić do ponadnormatywnej pracy, aby wspomóc państwo i rząd w realizacji polityki bezpieczeństwa zdrowotnego, ale tylko w sytuacji wizji zmian na lepsze. Światłem w tunelu będzie docenienie naszego poświęcenia poprzez poprawę warunków pracy i płacy, poprzez wizję szybkiego, radykalnego zmniejszenia biurokracji i kolejek oraz przyspieszenia wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.

Prosimy o pilne spotkanie celem wypracowania rozwiązań wyjścia z sytuacji kryzysu.

 

Z wyrazami szacunku

Jarosław Biliński

Wiceprzewodniczący PR OZZL