12 sierpnia 2009

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Od paru miesięcy obowiązują nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów. Są one istotnie wyższe niż dotychczas i stanowią duży krok w kierunku zbliżenia zarobków lekarskich do zarobków innych  zawodów porównywalnych wynagradzanych również ze środków publicznych. OZZL i zapewne wszyscy lekarze przyjęli podwyżki płac rezydentów z zadowoleniem. Okazało się jednak, że w wielu przypadkach wynagrodzenie zasadnicze rezydentów są wyższe lub niewiele niższe niż płace specjalistów. To przeczy nie tylko zdrowemu rozsądkowi, ale i zasadom prawa pracy. Teraz powinny zatem wzrosnąć  również płace specjalistów, aby zachować właściwe proporcje między wynagrodzeniem „mistrza” (lekarza specjalisty) a „ucznia” ( lekarza rezydenta). W związku z powyższym OZZL uznał, że działania w tym kierunku będą priorytetem związku w najbliższych miesiącach.

Elementem tych działań ma być zorganizowanie ogólnopolskiego protestu z udziałem tych szpitali (i innych zakładów opieki zdrowotnej), w których płace specjalistów są niższe lub niewiele wyższe niż płace rezydentów. Preferowanym przez nas sposobem działania będzie wypowiedzenie dotychczasowych umów o pracę przez lekarzy specjalistów i złożenie oferty zatrudnienia na nowych warunkach. Musimy wiedzieć jak wiele jest takich zakładów i czy zatrudnieni w nich lekarze gotowi są do wspólnych działań, bo akcja obejmująca jednocześnie wiele szpitali daje większą szansę powodzenia.

W związku z tym zwracamy się do Was o przesyłanie na adres ZK OZZL: ozzl@ozzl.org.pl informacji – gdzie, w jakim szpitalu lub innym zakładzie opieki zdrowotnej płace zasadnicze lekarzy specjalistów (także „jedynkowiczów”) są mniejsze lub niewiele większe od najwyższej płacy lekarza rezydenta. W praktyce chodzi nam o takie miejsca, gdzie płaca zasadnicza lekarza specjalisty nie przekracza 4400 złotych. Do końca roku, najprawdopodobniej w listopadzie, zorganizujemy wspólne spotkanie lekarzy – przedstawicieli tych wszystkich zakładów i ZK OZZL aby opracować metodę i kalendarz wspólnych działań. Także zbliżające się Okręgowe Zjazdy Lekarzy (samorządu lekarskiego) będą dobrą okazją aby zająć się tą sprawą.      

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Bydgoszcz dnia 12 sierpnia 2009r.

PS

List został również rozesłany do wszystkich OIL i NIL z prośbą o opublikowanie go w najbliższych numerach pism Okręgowych Izb Lekarskich i w Gazecie Lekarskiej

patrz również na podobny temat doniesienia prasowe:

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6914818,Gdy_rezydent_zarabia_wiecej_niz_ordynator.html

http://www.rp.pl/artykul/2,347548_Rzad_dal_podwyzki_prokuratorom.html 

pamiętajcie także o możliwości składania pozwu o odszkodowanie za zaniżone wynagrodzenie – informacja tutaj:

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12145&catid=56;aktualnoci&Itemid=2 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie