8 marca 2023
🚨Uwagi Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na rok akademicki 2023/2024.
🏫Zmiany w liczbie studentów są potrzebne, ale powinny być wprowadzane stopniowo, z dbałością o infrastrukturę i kadrę dydaktyczną oraz uwzględniając dokładne wyliczenia.
❌ Przykłady sytuacji, które miały miejsce na niektórych uczelniach, pokazują, że otwieranie kolejnych kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych może prowadzić do braku ciągłości zajęć, niedostatecznej infrastruktury i niskiej jakości kształcenia. Musimy zadbać, aby poziom kształcenia przyszłych lekarzy był wysoki wszędzie, ponieważ ich rola w zapewnianiu wysokiej jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów jest niezwykle istotna.
👩‍⚕️👨‍⚕️ Ponadto musimy zapewnić odpowiednie rezydentury i specjalistów, którzy będą szkolić absolwentów wydziałów medycznych. Jeśli nie zapewnimy im odpowiednich warunków pracy i rozwoju zawodowego, ryzykujemy, że będą emigrować za granicę.
🔹Aby zatrzymać lekarzy w kraju należy:
1️⃣Zapewnić aktualnie pracującym specjalistom odpowiednie warunki pracy
2️⃣Wprowadzić normy zatrudnienia
3️⃣Odbiurokratyzować ich pracę
4️⃣Zapewnić dostęp do nowoczesnych technologii diagnostycznych i terapeutycznych oraz rozwiniętej infrastruktury informatycznej, która minimalizuje ryzyko błędów.
5️⃣Wprowadzić normy zatrudnienia
6️⃣Znieść obowiązek określania refundacji przez lekarza