21 listopada 2013

 

Główne tezy

konferencji prasowej lekarzy i pacjentów z dnia  22 listopada 2013r.

Limitowanie leczenia przeciwnowotworowego jest barbarzyństwem !

Mało jest w medycynie dziedzin, w których czas odgrywa tak ważną rolę jak w diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych. Każda zwłoka w tym przypadku oznacza zagrożenie dla życia chorego. Dlatego podejrzenie choroby nowotworowej powinno otwierać natychmiast wszystkie drzwi do diagnostyki i leczenia. Tymczasem w Polsce świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych są administracyjnie LIMITOWANE, co oznacza, że dostęp do nich jest sztucznie ograniczany. W szpitalach lub na oddziałach onkologicznych, mimo pustych łóżek, działającego sprzętu i gotowych do pracy lekarzy nie przyjmuje się chorych, bo …. zostały wyczerpane limity !

Limitowanie to, jakkolwiek nieco innego rodzaju, dotyczy także dostępu do niektórych leków.     

Taki proceder ma cechy przestępstwa opisanego w art. 162 kodeksu karnego (nieudzielenie pomocy osobie w stanie zagrożenia życia). Wielu konkretnych chorych na choroby nowotworowe  umiera przedwcześnie i cierpi dodatkowo tylko dlatego, że dostęp do leczenia jest administracyjnie reglamentowany. Także ogólne wyniki leczenia chorób nowotworowych w Polsce są przez to (m. innymi) istotnie gorsze niż w innych krajach.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy we współpracy z pacjentami z organizacji pacjentów rozpoczyna akcję społecznego nacisku na osoby kompetentne w tym zakresie (Premier, Minister Zdrowia, Prezes NFZ) aby zaprzestać limitowania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Są to świadczenia ratujące życie! Mamy dowody z innych dziedzin medycyny (np. kardiologia interwencyjna), że zaprzestanie limitowania i odpowiednia wycena świadczeń spowodowała nieprawdopodobny wręcz postęp. Polska z ogona Europy w tym zakresie stała się liderem.

Początkiem tej akcji jest niniejsza konferencja prasowa oraz LIST OTWARTY OZZL do Premiera, Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ zawierający apel o zniesienie limitowania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Związek wystosował też pisma w tej sprawie do wszystkich klubów parlamentarnych, wybranych polityków,  lekarskich towarzystw naukowych oraz innych stowarzyszeń i organizacji zajmujących się problemami chorób nowotworowych. Apelujemy do nich o uczestnictwo w akcji i wsparcie tego postulatu.

Własne działania prowadzić też będą (prowadzą już od dawna ) organizacje pacjentów zajmujące się chorobami nowotworowymi.

Wyrażamy nadzieję, że media i poszczególni dziennikarze zrobią wszystko, aby ta akcja została jak najszerzej rozpropagowana.

Na FB  uruchamiamy profil, gdzie będą się pojawiały informacje o akcji i deklaracje poparcia dla  niej.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie