14 grudnia 2020

 

Jeśli pracujesz na SOR, izbie przyjęć, w zespole ratownictwa medycznego (w tym lotniczych zespołach ratownictwa) lub na oddziale tzw. covidowym, albo bierzesz udział w bezpośrednim leczeniu pacjentów zakażonych lub podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w szpitalu II lub III poziomu zabezpieczenia covidowego – przysługuje Ci 100% dodatek do wynagrodzenia za pracę przy zwalczaniu epidemii!

Maksymalna kwota dodatku covidowego to 15 tys. złotych.

Dodatek covidowy przysługuje lekarzom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie kontraktu.

Co zrobić, aby uzyskać dodatek covidowy do wynagrodzenia?

Nie trać czasu! Niezwłocznie złóż wniosek do Dyrekcji o wpisanie Ciebie na listę personelu medycznego uprawnionego do otrzymania dodatku covidowego! Skorzystaj z naszego wzoru przygotowanego przez prawników OZZL:

 

WZÓR PISMA DO DYREKTORA SZPITALA w PDF  pdf

 

 

Miejscowość … data……

Dyrekcja

Szpitala w ……..

Szanowni Państwo,

Wnoszę o umieszczenie mnie na liście personelu medycznego, który kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – zgodnie z Poleceniem wydanym przez Ministra Zdrowia dla NFZ z dnia 4 września 2020 r. z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 1 listopada 2020 r. (dalej jako „Polecenie”).

Wykonuję zawód medyczny jako lekarz w warunkach, które na podstawie Polecenia uprawniają mnie do otrzymania w/w dodatkowego wynagrodzenia od dnia 01 listopada 2020 roku.

Uprzejmie proszę o niezwłocznie poinformowanie mnie o wpisaniu mnie na wyżej wymienioną listę personelu medycznego.

Z poważaniem

……………………………………………..

Imię i Nazwisko

 


 

 

 Dodatek Covid Ankieta 4

 

Poniżej przedstawiamy prosty ALGORYTM ,

który pozwoli sprawdzić czy jesteś osobą, której przysługuje dodatek do wynagrodzenia za walkę z epidemią – na podstawie ustawy i Polecenia MZ skierowanego do NFZ.

1.Czy jesteś skierowany do pracy przy walce z epidemią przez Wojewodę lub Ministra Zdrowia – jeżeli TAK – przysługuje Ci dodatek niezależnie, gdzie pracujesz. Jeżeli – NIE – patrz dalej.

 

2. Czy „wykonujesz zawód lekarza” na SOR lub IP– dowolnego szpitala lub w pogotowiu ratunkowym– jeżeli TAK – przysługuje Ci dodatek. Jeżeli NIE – patrz dalej.

 Uwaga! Sformułowanie „wykonujesz zawód lekarza” jest dosłownym powtórzeniem przepisu wspomnianego wyżej Polecenia wydanego przez MZ dla NFZ. Zgodnie z nim – dodatek 100% przysługuje osobie, która wykonuje zawód medyczny na SOR lub IP szpitala (albo w pogotowiu ratunkowym). Nie ma określonego co to znaczy „wykonywać zawód medyczny”, nie ma żadnego dodatkowego warunku np. żeby wykonywać ten zawód będąc zatrudnionym na stałe na SOR lub IP. Zatem każdy lekarz, który „wykonuje zawód lekarza” na SOR lub IP – zgodnie z w/w Poleceniem powinien otrzymać dodatek, np. lekarz, który stale (to znaczy codziennie lub niemal codziennie – rutynowo) idzie na IP lub SOR aby zbadać, skonsultować, przyjąć na oddział lub „odpisać” pacjenta.  

 

3. Czy „wykonujesz zawód” lekarza w szpitalu II albo III poziomu („covidowego”) i jednocześnie „uczestniczysz w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz masz bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV- 2”? . Jeżeli TAK (spełniasz jednocześnie oba warunki) – przysługuje Ci dodatek, jeżeli NIE – dodatek Ci nie przysługuje.

Uwaga!!

II poziom – oznacza wytypowane przez wojewodę szpitale, których obowiązkiem jest przyjąć chorego na COVID-19 i go leczyć z powodu tej choroby. III poziom oznacza szpitale specjalistyczne, których obowiązkiem jest przyjąć chorych na COVID -19 i leczyć z powodu innych chorób wymagających pilnej interwencji. Czy twój szpital jest szpitalem II czy III poziomu możesz sprawdzić pytając w dyrekcji lub sprawdzając zestawienie dostępne np. na stronach odpowiedniego województwa

 

Uwaga!

W odpowiednim, cytowanym wyżej Poleceniu MZ dla NFZ nie napisano – wbrew opiniom niektórych dyrektorów szpital, że dodatek dla lekarzy zatrudnionych w szpitalu II lub III poziomu („covidowego”) przysługuje wyłącznie lekarzom zatrudnionym na określonych (tzw.”covidowych”) oddziałach. Oznacza to, że dodatek przysługuje wszystkim lekarzom, którzy pracują w szpitalu II lub III poziomu i JEDNOCZEŚNIE uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV- 2. Mogą to zatem być lekarze, którzy są zatrudnieni w innych jednostkach organizacyjnych niż „oddział covidowy” i konsultują na tych oddziałach lub gdziekolwiek indziej w szpitalu pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV- 2 (mając z nimi bezpośredni kontakt czyli np. nie przez teleporady).

 

WAŻNE:

Dodatek dostaną tylko ci lekarze, których dyrektor szpitala umieści w zestawieniu dla NFZ. To dyrektor decyduje kogo wpisze, NFZ nie ma tutaj nic do decydowania, jeżeli dyrektor stwierdzi, że dany lekarz spełnia warunki opisane w Poleceniu. Ważne jest Polecenie Ministra Zdrowia, bo to w nim zawarte są warunki, jakie musi spełnić lekarz. NFZ nie ma prawa zmieniać te warunki lub je modyfikować wg swojego uznania. Ważne jest również to, że dyrektora szpitala owe dodatki NIC NIE KOSZTUJĄ, BO FUNDUJE JE NFZ. Dlatego lekarze powinni występować do dyrektorów swoich szpitali z wnioskiem o wpisanie ich na listę osób, którym przysługuje dodatek 100% do wynagrodzenia. 100% jest liczone od CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO WYNAGRODZENIA (nie można pomijać dyżurów, nie można przyznawać tylko ułamka dodatku -np. w zależność od tego ile razy lekarz konsultował chorych lub jak często chodził na SOR).      

 

UWAGA!

We w/w Poleceniu nie jest określony termin, po którym dyrektor szpitala nie może zgłaszać lekarza do uzyskania dodatku. Jeżeli zatem, w Twojej ocenie, dodatek przysługuje ci od 1 listopada, a twój dyrektor nie zgłosił cię do NFZ za listopad, może to zrobić nawet teraz, odpowiednio uzasadniając (np. że nie miał informacji o tym, że tobie tez przysługuje dodatek).

ZK OZZL wystosował list do dyrektorów szpitali, aby nie utrudniali lekarzom uzyskanie przysługujących im dodatków.  

 

ZK OZZL 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie