3 lutego 2016

 

Niedawno minister zdrowia powołał zespół do opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej.

 Zastanawia mnie, czy zespół ten zaproponuje ministrowi uchylenie lub – chociażby – radykalne uproszczenie (do ogólnych zaleceń) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

 

 Rozporządzenie to przewiduje m. innymi sporządzenie procedury postępowania z igłami do iniekcji, okresowe szkolenie pracowników w tym zakresie, sporządzanie – co pół roku – raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami, a także przeprowadzanie okresowego przeglądu dotychczasowych procedur. 

 

Lekarzu czy już wiesz  jak włożyć igłę (przymocowaną do strzykawki) do fiolki z lekiem?

 

„Czwarty palec ręki, w której jest strzykawka i środkowy palec ręki, w której jest fiolka stykają się ze sobą kontrując ruchy obu rąk i umożliwiając precyzyjne umieszczenie końcówki igły w fiolce”

 

K.B.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie