3 lutego 2016

 

Niedawno minister zdrowia powołał zespół do opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej.

 Zastanawia mnie, czy zespół ten zaproponuje ministrowi uchylenie lub – chociażby – radykalne uproszczenie (do ogólnych zaleceń) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

 

 Rozporządzenie to przewiduje m. innymi sporządzenie procedury postępowania z igłami do iniekcji, okresowe szkolenie pracowników w tym zakresie, sporządzanie – co pół roku – raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami, a także przeprowadzanie okresowego przeglądu dotychczasowych procedur. 

 

Lekarzu czy już wiesz  jak włożyć igłę (przymocowaną do strzykawki) do fiolki z lekiem?

 

„Czwarty palec ręki, w której jest strzykawka i środkowy palec ręki, w której jest fiolka stykają się ze sobą kontrując ruchy obu rąk i umożliwiając precyzyjne umieszczenie końcówki igły w fiolce”

 

K.B.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie