15 stycznia 2011

 

informacja tutaj:

 

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,8951962,Lekarze_wygrali_w_sadzie_pracy_z_dyrektorem_szpitala.html

Komentarz:
 
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach Andrzej
Drybański nie realizuje "programu naprawczego" szpitala (w istocie jest to
program zniszczenia dużej części szpitala) zatwierdzonego w listopadzie 2010
r. uchwałą Rady Społecznej szpitala ponieważ próbując - zgodnie z tym
programem - obniżyć wszystkim lekarzom wynagrodzenia złamał prawo i wykazał
się nieznajomością przepisów Kodeksu Pracy, Ustawy o związkach zawodowych i
"o zwolnieniach grupowych". Procesy kolejnych kilkudziesięciu lekarzy
rozpoczną się w kolejnych tygodniach. Niezgodne z prawem działania dyrektora
doprowadziły do sytuacji bezprecedensowej: jedni lekarze wykonujący tę samą
pracę (ci którzy nie wyrazili zgody na obniżenie wynagrodzenia i wygrali
sprawę w sądzie) będą zarabiać więcej od innych (tych nielicznych lekarzy,
którzy zgodzili się na obniżenie swojego wynagrodzenia i tych, którzy z
różnych powodów nie złożyli - w terminie 7 dni - pozwu do sądu).
  

Z up. Zarządu OT OZZL w Tychach

 
Maciej Niwiński - wiceprzewodniczący