21 grudnia 2011

KOMUNIKAT

ZARZĄDU REGIONU ŚLĄSKIEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO LEKARZY z dnia 20 grudnia 2011 r.

 

Lekarze w województwie śląskim nie będą od 1 stycznia 2012 r. orzekać o refundacji na receptach!

Członkowie OZZL w województwie śląskim oczekują od samorządu lekarskiego podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do jak najszybszej zmiany Ustawy Refundacyjnej (wykreślenie z niej absurdalnych sankcji karnych wobec lekarzy). Lekarze w woj. śląskim – realizując stanowisko i rekomendacje OZZL oraz Porozumienia Zielonogórskiego i działając w samoobronie (uniknięcie niezawinionych sankcji finansowych oraz słusznie wzburzonych długim oczekiwaniem na wypisanie recepty pacjentów) oraz również w obronie pacjentów (oznaczenie recepty napisem/pieczątką REFUNDACJA DO DECYZJI NFZ zajmuje chwilę, określenie prawa do refundacji i jej poziomu zajmuje mnóstwo czasu: samo Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zawiera 265 stron spisu samych leków! i spis ten będzie się zmieniać co 2 miesiące) nie będą określać prawa do refundacji oraz poziomu refundacji na receptach wypisywanych pacjentom od dnia wejścia w życie Ustawy Refundacyjnej tj. od 1 stycznia 2012 r.

Komunikat ZK OZZL: http://www.ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12740;ozzl-podtrzymuje-stanowisko-w-sprawie-protestu-qstemplowegoq-komunikat-zk-ozzl-&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

Stanowisko PZ: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Porozumienie-Zielonogorskie-przeciw-decyzji-NIL-o-zawieszeniu-protestu,115151,2.html

 

Śląska Izba Lekarska za zmianą Ustawy refundacyjnej!

Z informacji uzyskanych od członków OZZL biorących udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 16 grudnia br. wynika, że Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej (ŚIL) dr n. med. Jacek Kozakiewicz głosował PRZECIW wnioskowi o zawieszenie „protestu pieczątkowego”. Prezes ŚIL uważa, jako członek zespołu powołanego przez NRL, że warunkiem „brzegowym” dla odstąpienia od przyjętej wcześniej formy protestu powinna być zmiana lub co najmniej zapowiedź szybkiej zmiany ustawy refundacyjnej, ewidentnie dyskryminującej lekarzy i wprowadzającej absurdalne sankcje karne. Członkiem w/w zespołu NRL został również wiceprzewodniczący ZK OZZL Zdzisław Szramik.

Stanowisko śląskiego samorządu lekarskiego i aptekarskiego!

W dniu 19 grudnia odbyło się w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej spotkanie prezesów samorządu lekarskiego oraz aptekarskiego. Obie strony zadeklarowały, że zdecydowanie będą się przeciwstawiać dalszym próbom obciążania środowisk medycznych skutkami wieloletnich zaniedbań i zaniechań władz w ochronie zdrowia.

Komunikat: http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/316-komunikat

21 i 22 grudnia – kolejne posiedzenia w sprawie recept!

W dniu 21 grudnia odbędzie się posiedzenie Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej, które podejmie dalsze decyzje w tej sprawie, natomiast w czwartek 22 grudnia odbędzie się w Katowicach posiedzenie Zespołu Negocjacyjnego NRL w sprawie ustawy refundacyjnej.

Łączę wyrazy szacunku:

Maciej Niwiński

Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL,

Tel. +48 501 437 140

E-mail: slask@ozzl.org.pl , maciejniwinski@wp.pl

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie