1 grudnia 2009

 

Wbrew intensywnej propagandzie MZ w wielu szpitalach w Polsce lekarze zarabiają ciągle znacznie mniej niż wynoszą zarobki w zawodach porównywalnych. Przykładowo w Wojewódzkim  Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie płaca zasadnicza asystenta (lekarza z I st. specjalizacji) wynosi 2870 zł brutto, a starszego asystenta (II st. specjalizacji) – 3260 zł brutto. (dla porównania – płaca zasadnicza pułkownika WP od 6350 do 7850 zł )

Dlatego lekarze z Wojewódzkiego  Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie  wystąpili do dyrekcji szpitala z żądaniem wzrostu płac. Domagają się aby lekarz z I st. specjalizacji zarabiał 4200 zł (płaca zasadnicza) ,a lekarz z II st. specjalizacji – 4800 zł. Pismo w tej sprawie zostało złożone do dyrekcji w dniu 29 października 2009 roku i pozostało bez pozytywnej odpowiedzi.

W związku z powyższym, zgodnie z zapowiedzią złożoną w tym piśmie, ostatniego dnia listopada br. lekarze złożyli grupowo rezygnację z pracy . Wypowiedzenia złożyło 24 lekarzy, na 34 zatrudnionych, z tym, że część zatrudnionych, którzy się nie zwolnili stanowią lekarze emeryci, pracujący nie na całym etacie. W praktyce zatem – ilość zwalniających się z pracy stanowi niemal 90%.

Jeżeli dyrekcja nie uwzględni postulatów lekarzy – Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie  straci rację bytu z dniem 01 marca 2010 r.

ZK OZZL wyraża poparcie dla postulatów lekarzy z Olsztyna i wzywa dyrekcję szpitala psychiatrycznego w Olsztynie do ich spełnienia. Płace jakich domagają się lekarze są i tak znacznie mniejsze niż np płace sędziów, prokuratorów, wyższych oficerów WP. A przecież – podobno lekarze to najlepiej wynagradzani pracownicy w POlsce (?!) 

ZK OZZL  na najbliższym posiedzeniu Zarządu ( w dniu 11 grudnia 2009r) przegłosuje o zarezerwowaniu odpowiedniej kwoty pieniędzy na ewentualną pomoc dla lekarzy – psychiatrów z Olsztyna, gdyby wypowiedzenia z pracy doszły do skutku. ZK OZZL zwróci się także do OIL w Olsztynie o zadeklarowanie  podobnej pomocy finansowej.  

ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie