9 czerwca 2022

 

APEL ZK OZZL O NIEZATRUDNIANIE SIĘ LEKARZY ORTOPEDÓW W SP SZPITALU KLINICZNYM W OTWOCKU

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy apeluje do lekarzy, specjalistów ortopedów aby w solidarności z lekarzami, którzy złożyli wymówienia nie zatrudniali się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

Informujemy, że pracujący tam ortopedzi złożyli gremialnie wypowiedzenia z pracy w proteście przeciwko złym warunkom zatrudnienia i wezwali dyrekcję szpitala do rozmów w tej sprawie. Dyrekcja zamiast podjąć merytoryczne rozmowy z lekarzami, próbuje pozorować dialog i zatrudnić na ich miejsce inne osoby.

Rezygnacja z pracy tak znacznej liczby lekarzy nie jest czymś zwyczajnym. Skoro doszło do tego w SP Szpitalu Klinicznym w Otwocku, powody musiały być bardzo poważne i dotyczyły nie tylko warunków płacowych, ale również relacji między dyrekcją a lekarzami, sposobu traktowania lekarzy, wiarygodności deklaracji i obietnic składanych przez dyrekcję oraz atmosfery pracy. Z aktualnej postawy dyrekcji można domniemywać, że nie zamierza dokonywać w powyższych kwestiach żadnych zmian i podobnie będzie się zachowywać wobec nowo zatrudnionych lekarzy.   

Apelujemy do lekarzy, specjalistów ortopedów aby nie zatrudniali się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku i wykazali solidarność ze swoimi kolegami, którzy podjęli działania na rzecz naprawy warunków pracy i zatrudnienia w tym szpitalu.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Bydgoszcz dnia 09 czerwca 2022