2 października 2015

 

Lekarze rezydenci zwrócili się do ZK OZZL z pytaniem, czy lekarz rezydent, który odbywa OBOWIĄZKOWE, szkolenia (staże) , przewidziane programem specjalizacji – poza miejscowością – siedzibą pracodawy, ma prawo uzyskania od pracodawcy zwrotu kosztów (tzw. delegacji) poniesionych w związku z tymi szkoleniami.  W wielu szpitalach dyrektorzy odmawiają wypłaty takich pieniędzy.  W związku z powyższym przedstawiamy opinię prawną (sporządzoną w ramach 24 godzinnej opieki prawnej OZZL).

Opinia prawna – tutaj.

Lekarze rezydenci, którzy chcą uzyskać od swojego pracodawcy (dyrektora szpitala z którym mają podpisaną umowę o pracę) zwrot kosztów „delegacji” powinni wystąpić do dyrektora dołączając powyższą opinię.

Jeżeli znajdzie się lekarz, rezydent, który – po odmowie dyrektora wypłaty zwrotu kosztów, o których mowa wyżej– zechce wystąpić do sądu pracy z pozwem o tę wypłatę, ZK OZZL jest gotowy sfinansować obsługę prawną w tej sprawie sądowej. Chodzi o „pilotażową” sprawę jednego lekarza, rezydenta.    

ZK OZZL 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie