2 października 2015

 

Lekarze rezydenci zwrócili się do ZK OZZL z pytaniem, czy lekarz rezydent, który odbywa OBOWIĄZKOWE, szkolenia (staże) , przewidziane programem specjalizacji – poza miejscowością – siedzibą pracodawy, ma prawo uzyskania od pracodawcy zwrotu kosztów (tzw. delegacji) poniesionych w związku z tymi szkoleniami.  W wielu szpitalach dyrektorzy odmawiają wypłaty takich pieniędzy.  W związku z powyższym przedstawiamy opinię prawną (sporządzoną w ramach 24 godzinnej opieki prawnej OZZL).

Opinia prawna – tutaj.

Lekarze rezydenci, którzy chcą uzyskać od swojego pracodawcy (dyrektora szpitala z którym mają podpisaną umowę o pracę) zwrot kosztów „delegacji” powinni wystąpić do dyrektora dołączając powyższą opinię.

Jeżeli znajdzie się lekarz, rezydent, który – po odmowie dyrektora wypłaty zwrotu kosztów, o których mowa wyżej– zechce wystąpić do sądu pracy z pozwem o tę wypłatę, ZK OZZL jest gotowy sfinansować obsługę prawną w tej sprawie sądowej. Chodzi o „pilotażową” sprawę jednego lekarza, rezydenta.    

ZK OZZL