7 stycznia 2012

 

 

W związku z pojawiającymi się wąpliwościami wśród lekarzy i niejasnym przekazem mediów co do tego KTO  może odwołać lub zawiesić „akcję pieczątkową” warto przypomnieć parę faktów.

Działania, jakie lekarze podjęli w związku z wypisywaniem recept na leki refundowane po 01 stycznia 2012 roku wynikają w  każdym przypadku z indywidualnej decyzji lekarza. NIkt nikomu w tym zakresie nie może dać rozkazu, ani zakazu.  Jednak oczywistym jest, że są to działania ( w ogromnej większości) zgodne z REKOMENDACJAMI ustalonymi przez działające współnie cztery organizacje i środowiska lekarskie: OZZL, Porozumienie Zielonogórskie, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz lekarzy z portalu KOnsylium 24. Jeśli zatem lekarze, którzy pojęli w/w działania uczynili to z powodu zaufania, jakie mają do tych organizacji, to naturalną rzeczą jest, że i ewentualna zmiana tych działań może wynikać ze wspólnej decyzji wymienionych organizacji. Żadne pojedyncze wypowiedzi takich czy innych osób nie są tutaj decydujące, nawet jeśli osoby te pełnią wysokie funkcje w poszczególnych organizacjach. 

W poniedziałek 09 stycznia o godzinie 16.00 w Warszawie, w KLubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 odbędzie się wspólne posiedzenie w/w organizacji (przedtem o 15.00 zbierze się ZK OZZL), którego celem będzie ocena aktualnej sytuacji, zwłaszcza w kontekście rządowych propozycji rozwiązania problemu oraz podjęcie decyzji co do utrzymania, zmiany lub cofnięcia rekomendacji z dnia 30 grudnia 2011r.

 

K.B.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie