1 kwietnia 2014

 

W związku z informacją, jaka ukazała się na jednym z portali internetowych, że kontrolerzy kontrolujący prawidłowość wystawiania recept podważyli rozpoznanie kliniczne postawione przez lekarza (którego kontrolowali) ZK OZZL wystąpił o opinię prawną w tej sprawie.

 

Wnioisek jest następujący:

 

 

Kontrolerzy NFZ wykonujący kontrolę prawidłowości  wystawiania recept nie mogą kwestionować dokonanego przez lekarza rozpoznania klinicznego. Wiązałoby się to z wykroczeniem poza zakreślony przez prawodawcę przedmiot kontroli (prawidłowość wystawienia recepty) i dokonaniem merytorycznej oceny rozpoznania  klinicznego. Punktem wyjścia dla kontrolera NFZ w przedmiocie prawidłowości wystawienia recepty powinno być założenie, że rozpoznanie kliniczne jest dokonane prawidłowo.

 

Pełna opinia – tutaj 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie