29 listopada 2011

Bydgoszcz dnia 29 listopada 2011r.

 

KOMUNIZM WRÓCIŁ NA SŁOWACJĘ

 

Oświadczenie ZK OZZL

w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na Słowacji

 

 

Zarząd Krajowy OZZL z niedowierzaniem i oburzeniem przyjął informację o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na Słowacji – po to tylko żeby zmusić lekarzy do pracy wbrew ich woli. Takie działania władz słowackich świadczą o – głęboko zakorzenionej w nich – mentalności komunistycznej, niezależnie od tego jakie poglądy polityczne dzisiaj deklarują. Jest to bowiem – niespotykane w krajach demokratycznych – pogwałcenie najbardziej podstawowych praw pracowniczych i obywatelskich. Tylko w krajach totalitarnych obywatele i pracownicy traktowani są jak własność państwa i wykonawcy dyspozycji władz. W przekonaniu OZZL, jedynym co osiągną władze słowackie będzie ich kompromitacja w swoim własnym kraju i na arenie międzynarodowej.

 

OZZL wyraża solidarność z lekarzami słowackimi i wzywa rząd Słowacki do dialogu i poszanowania praw i wolności obywatelskich słowackich lekarzy. OZZL deklaruje też wszelką pomoc dla związku zawodowego lekarzy na Słowacji (LOZ), która będzie możliwa. Treść oświadczenia zostanie przesłana do słowackiego związku zawodowego lekarzy (LOZ) i na adres Rządu Słowacji.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

po angielsku:

Communism is back in Slovakia

Statement

of the Board of the OZZL

regarding the introduction of a state of emergency in hospitals in Slovakia.

 

It was with utmost disbelief and a great shock that the Board of the OZZL has learned about the state of emergency introduced in hospitals in Slovakia. The actions which are aimed at forcing doctors to work against their will testify to the communist mentality deeply rooted inside the minds of the members of the Slovakian government. Such actions constitute  a flagrant violation of the fundamental labor and civil rights and are unknown to any other democratic state. Only under totalitarianism citizens and workers are regarded as a property of the state which can force them to perform its own will. OZZL holds a belief that the sole consequence of these actions will be a damage to the reputation of the Slovakian government in its own country and all over the world.

OZZL expresses its solidarity with the doctors of Slovakia and calls upon the Slovakian government to put an end to the violation of civil and labor rights and engage in a dialog. OZZL declares also that it will help the doctors’ trade union in Slovakia (LOZ) in every possible way. This statement will be sent to the doctors’ trade union in Slovakia (LOZ) and to the government of Slovakia.

 

The Board of the OZZL

Krzysztof Bukiel – Chairman of the OZZL

Bydgoszcz, November 29, 2011

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie