9 lipca 2013

 

Bydgoszcz dnia 09 lipca 2013 r.

Komunikat ZK OZZL

dotyczący spotkania w centrali NFZ w sprawie uprawnień lekarzy do wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego w AOS

ZK OZZL informuje, że w dniu 8 lipca 2013 roku odbyło się spotkanie w centrali NFZ w sprawie uprawnień lekarzy do wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego w AOS.

Spotkanie zorganizował zastępca prezesa NFZ ds. medycznych Marcin Pakulski w odpowiedzi na wniosek ZK OZZL.

W swoim wniosku ZK OZZL zwrócił uwagę, że Zarządzenie Nr 80/2008/DSOZ  Prezesa NFZ z dnia 14.10. 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) określające – m. innymi – wymogi, jakie muszą spełnić lekarze zatrudnieni w pracowniach endoskopii przewodu pokarmowego (załącznik nr 3b) zawiera istotną lukę prawną: nie uwzględnia ono tych lekarzy, nie będących gastroenterologami, którzy faktycznie mają kwalifikacje do wykonywania powyższych badań i mogą je udokumentować, ale nie spełniają warunków zawartych w Zarządzeniu. Powód niespełniania tych warunków jest prosty: w momencie, gdy lekarze ci nabywali wspomniane umiejętności – obowiązywały inne procedury szkolenia i inne formy udokumentowania umiejętności niż zawarte w przedmiotowym  Zarządzeniu.  Nie przekreśla to jednak faktu, że lekarze ci rzeczywiście potrafią wykonywać powyższe badania i mają odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt – zgodnie z przepisami, jakie obowiązywały  w momencie, gdy oni umiejętności te zdobywali.  W ocenie ZK OZZL ta „luka prawna” oznacza naruszenie zasady ochrony praw nabytych (przez lekarzy), która wynika z art. 2 Konstytucji RP.

W w/w spotkaniu uczestniczyła – obok prezesa Marcina Pakulskiego, pani profesor Grażyna Rydzewska – konsultant krajowy w gastroenterologii oraz inni przedstawiciele NFZ, a także przedstawiciele ZK OZZL i lekarzy endoskopistów, którzy zwrócili się do ZK OZZL z tym problemem.

Dyskusja miała rzeczowy charakter, chociaż była również nieraz emocjonalna.

Konkretne wnioski ze spotkania są następujące:

– wszystkie strony dostrzegają, że istnieje luka we  wspomnianym wyżej zarządzeniu, powodująca, że są lekarze, którzy mają faktyczne kwalifikacje do wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego i mogą je udokumentować, ale nie spełniają warunków zawartych w Zarządzeniu,  bo w chwili, gdy nabywali te umiejętności – obowiązywały inne procedury szkolenia i inne formy udokumentowania umiejętności niż ustalone obecnie przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, a będące podstawą dla warunków ustalonych przez Prezesa NFZ,

– wiceprezes NFZ ds. medycznych zadeklarował dobrą podjęcie działań, które doprowadziłyby do takiego uzupełnienia w/w zarządzenia, aby lekarze, którzy faktycznie mają kwalifikacje do wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego, ale nie spełniają warunków zawartych w obecnym Zarządzeniu, mogli te badania wykonywać w AOS na rzecz osób ubezpieczonych w NFZ,

– przedstawiciele NFZ stwierdzili też, że potrzebują opierać się na jasnych, mierzalnych i powtarzalnych kryteriach, które uwzględniłyby w/w lekarzy,

– przedstawiciele ZK OZZL zaproponowali aby takie kryteria pomogło ustalić Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, ale ze strony pani profesor Rydzewskiej nie było konkretnej odpowiedzi na tę propozycję ani na TAK ani na NIE, (pani profesor nie była reprezentantem Towarzystwa w tym spotkaniu),

– przedstawiciele NFZ zasugerowali, że minister zdrowia mógłby opracować takie kryteria oraz zadeklarowali, że wystąpią do ministra zdrowia z taką propozycją,

– przedstawiciele ZK OZZL zadeklarowali, że również wystąpią do MZ z podobną propozycją oraz zastanowią się nad innymi możliwościami w tym zakresie (np. opracowanie własnej propozycji jednoznacznych kryteriów)     

Na tym spotkanie się zakończyło.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Powyższe sprawozdanie ma charakter subiektywny, a „Komunikat” został napisany bez porozumienia z innymi stronami spotkania. 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie