28 grudnia 2020

 

Bydgoszcz dnia 28 grudnia 2020r.

KOMUNKAT

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że wystąpił do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z wezwaniem do zaprzestania działań naruszających prawa lekarzy do otrzymania należnego dodatku za pracę przy zwalczaniu epidemii SARS CoV – 2.

Treść pisma – poniżej

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Treść pisma:

POCZĄTEK PISMA

Bydgoszcz, dnia 24 grudnia 2020 r.

Zarząd Krajowy

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

ul. Gdańska 27

85-005 Bydgoszcz

Wielkopolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Grunwaldzka 158

60-309 Poznań

WEZWANIE

DO REALIZACJI POLECENIA MINISTRA ZDROWIA

W związku informacjami, jakie w ostatnim czasie powziął Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, o niewypłacaniu przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dodatku do wynagrodzenia dla lekarzy w związku z udzielaniem przez nich świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, żądamy zaprzestania działań naruszających prawa lekarzy
i wzywamy Państwa do niezwłocznej realizacji poleceń wydanych przez Ministra Zdrowia. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wzywa do wypłaty należnego lekarzom dodatku do wynagrodzenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia przedmiotowego pisma na numer rachunku bankowego wskazany przez ww. podmiot leczniczy.

Powyższe żądanie jest kierowane tytułem wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla lekarzy w związku z udzielaniem przez nich świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19, na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r., polecenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2020 r. oraz komunikatu z oficjalnej strony Narodowego Funduszu Zdrowia (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zmiany-w-dodatku-covidowym-dla-medykow-jest-wyzszy-i-dostanie-go-dodatkowy-personel,7840.html), a potwierdzone dokumentacją przekazaną przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 10 listopada 2020 r. oraz w dniu 10 grudnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że przypadku odmowy realizacji wydanych przez Ministra Zdrowia poleceń w wyznaczonym terminie, o zaistniałej sytuacji zostanie poinformowane Ministerstwo Zdrowia oraz Prokuratura Krajowa.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

KONIEC PISMA

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie