9 lipca 2013

 

Bydgoszcz dnia 09 lipca 2013 r.

Komunikat ZK OZZL

w sprawie nawiązania współpracy między OZZL a stowarzyszeniem Republikanie

ZK OZZL informuje, że w dniu 8 lipca 2013 roku odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli ZK OZZL z reprezentacją Stowarzyszenia Republikanie, którego prezesem jest poseł Przemysław Wipler. 

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Republikanów, a jego celem było ustalenie zasad współpracy między Stowarzyszeniem a OZZL w opracowaniu programu naprawy publicznej ochrony zdrowia w Polsce.

Przedstawiciele OZZL zaprezentowali program Związku w tym zakresie. Jest on dostępny na stronie internetowej OZZL w zakładce – „Reforma opieki zdrowotnej”:   http://ozzl.org.pl/index.php/opinie-prawne-70   .

Ustalono, że spotkania będą miały charakter cykliczny i będą dotyczyły każdorazowo konkretnych elementów systemu publicznej opieki zdrowotnej. W skład zespołu opracowującego ten program, obok przedstawicieli OZZL wejdą również inni eksperci zaproszeni przez Stowarzyszenie Republikanie. Zespołowi będzie przewodniczyć wiceprezes Stowarzyszenia Republikanie pani Anna Streżyńska.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL