3 kwietnia 2012

Bydgoszcz dnia 3 kwietnia 2012r.

 

KOMUNIKAT ZK OZZL

w sprawie przekazania opinii prawnych o niekonstytucyjność kar umownych i skutkach tego.

 

 

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że w dniu 2 kwietnia 2012 roku przesłał:

· Prezesowi Rady Ministrów,

· Ministrowi Zdrowia,

· Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia,

· Przewodniczącej Rady NFZ

kopie opinii prawnych prof. Piotra Winczorka oraz prof. Michała Kuleszy i dr hab. Marcina Matczaka (obaj z kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka) dotyczących niekonstytucyjności przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 06 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej kar umownych. Razem z w/w opiniami przesłana została też kopia pisma RPO do Ministra Zdrowia z dnia 14 marca br. w której Rzecznik podziela opinię o niekonstytucyjności w/w przepisów.

 

W pismach do wskazanych wyżej osób ZK OZZL jeszcze raz zaapelował o natychmiastowe usunięcie nielegalnych zapisów o karach umownych. Związek wskazał również na fakt, że ich pozostawienie spowoduje, iż świadczeniodawcy, którzy zostali ukarani nieprawnymi karami wystąpią masowo do sądów o zwrot niesłusznie orzeczonych kar wraz z odsetkami oraz o odszkodowanie. Spowoduje to znaczące wydatki z budżetu państwa, za które odpowiadać będą osoby mogące spowodować usunięcie wadliwych przepisów, które jednak tego nie uczyniły. ZK OZZL wezwie świadczeniodawców do takich działań, gdy przepisy o karach nie zostaną w najbliższym czasie usunięte.

ZK OZZL przypomina, że podobną akcję masowego składania pozwów – przez lekarzy pełniących dyżury – OZZL przeprowadził po orzeczeniu o niekonstytucyjności rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie dyżurów lekarskich (dzisiaj nieaktualne). Akcja ta była skuteczna i zakończyła się sukcesem lekarzy i OZZL.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu