30 stycznia 2013

Bydgoszcz dnia 30 stycznia 2013r.

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że zwrócił się w dniu dzisiejszym z pismem do Premiera RP, w którym zaapelował o porzucenie przez Rząd pozornych działań naprawczych w ochronie zdrowia, nie odnoszących się do zasadniczego problemu, jakim jest relacja między wielkością nakładów publicznych na lecznictwo, a „koszykiem” świadczeń gwarantowanych. 

 

OZZL zaapelował również o podjęcie przez Rząd merytorycznego dialogu ze środowiskami medycznymi oraz reprezentacją pacjentów w celu wypracowania fundamentalnych decyzji dotyczących systemu publicznej ochrony zdrowia, jak: wielkość nakładów publicznych na lecznictwo, zakres bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, zasady i wielkość współpłacenia za niektóre świadczenia zdrowotne, metodologia wyceny świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z uwzględnieniem podstawowego składnika kosztów jakim jest praca ludzka. 

 

OZZL zaproponował powołanie zespołu ds. reformy, niezależnego od ministra zdrowia, który -pochłonięty działalnością bieżącą – nie ma czasu ani możliwości przygotowania rzetelnego programu reformy publicznej ochrony zdrowia w Polsce.  

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie