19 listopada 2020

zespol kryzysowy wide

W związku z NADZWYCZAJNIE KRYZYSOWĄ sytuacja w ochronie zdrowia Zarząd Krajowy OZZL powołał Zespół Kryzysowy OZZL w skład, którego wchodzą prawnicy – specjaliści od prawa pracy, eksperci epidemiolodzy, eksperci od warunków i bezpieczeństwa pracy w ochronie zdrowia, przedstawiciele OZZL ze wszystkich województw i specjaliści od strategii, PR i mediów społecznościowych.

Zespół Kryzysowy OZZL będzie na bieżąco analizował sytuacje lekarzy w placówkach ochrony zdrowia i reagował w przypadkach łamania praw pracowniczych i warunków umów cywilno-prawnych. Jednym z najpilniejszych zadań aktualnie jest wypracowanie procedury powoływania lekarzy do oddziałów Covid z zachowaniem praw lekarzy do prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy, adekwatnej rekompensaty utraconych wynagrodzeń w macierzystym miejscu pracy, przejrzystych warunków odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Kolejne obszary działań interwencyjnych Zespółu Kryzysowego OZZL to:

  • ubezpieczenie personelu medycznego od utraty zdrowia lub życia w związku z epidemią koronawirusa
  • zasiłek opiekuńczy dla personelu medycznego oraz wznowienie nauki dla dzieci medyków
  • dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego pracującego z pacjentami covidowymi i niecovidowymi
    • zatrudnienie lekarzy dla personelu medycznego spoza UE – przekazano wszystkie wątpliwości związane z tym problemem, a przede wszystkim związane z bezpieczeństwem dla naszych pacjentów

Wszelkie sytuacje wymagające interwencji i zapytania prawne wymagające szybkiego opracowania można kierować na email: zespolkryzysowy@ozzl.org.pl

Zespół Kryzysowy OZZL będzie również organizował szkolenia online dotyczące zagadnień prawnych wykonywania zawodu lekarza w czasie epidemii. Dodatkowo aktualnie poruszane problemy prawne opracowane przez Zespół Kryzysowy OZZL będą publikowane w mediach elektronicznych, społecznościowych na bieżąco.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
Bydgoszcz 17.11.2020