19 lutego 2012

 

 

 

18 i 19 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli

Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL) – Federacji Porozumienie Zielonogórskie, OZZL, Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków.

Celem spotkania była ocena obecnej sytuacji w ochronie zdrowia oraz konsolidacja środowisk lekarskich.

POL uznało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept za nie do przyjęcia, ponieważ:

jest bezprawny, przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego rozporządzenie to zostaje wydane

stoi w kolizji z innym przepisem rozporządzenia w sprawie recept, który pozwala na wypisywanie leków przy użyciu nazw międzynarodowych

utrzymuje niewykonalny obowiązek weryfikacji prawa pacjenta do refundacji leku: sprawdzanie ubezpieczenia zdrowotnego, dodatkowych uprawnień oraz Charakterystyk Produktów Leczniczych. Obowiązki te powinien wykonywać ubezpieczyciel.

zwiększa ilość biurokratycznych i niezwykle czasochłonnych obowiązków m.in. określanie stopnia odpłatności wszystkich leków

znacznie utrudnia leczenie pacjentów, zmniejsza dostęp do lekarza oraz do leków refundowanych.

Wszelkie postulaty środowiska lekarskiego, które leżały u podłoża „akcji pieczątkowej” zostały przez Ministra Zdrowia zignorowane. Proces wystawiania recepty został jeszcze bardziej skomplikowany.

Nie został rozwiązany główny problem zgłaszany przez lekarzy. Ograniczenie refundacji do wskazań rejestracyjnych zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego powoduje, że wielu pacjentów nie stać na leczenie za 100% ceny leku.

POL odniosło się także do uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego br., która zaleca nie podpisywanie nowych i wypowiedzenie dotychczasowych umów z NFZ na recepty refundowane, uznając ją za krok w dobrym kierunku.

Organizacje lekarskie skierowały swoje stanowiska odnośnie projektu rozporządzenia w sprawie recept do Ministra Zdrowia. POL oczekuje na uwzględnienie ich w trakcie przygotowywania ostatecznego kształtu tej regulacji. W przypadku zignorowania słusznych postulatów lekarzy, POL wznowi akcję protestacyjną.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie