21 października 2012

 

Lidzbark Warmiński 20.10.2012

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY

 

XII Krajowy Zjazd Delegatów OZZL, obradujący w Lidzbarku Warmińskim w dniach 19-20 października 2012 roku postanowił, że związek podejmuje przygotowania do ogólnopolskiej akcji polegającej na grupowej rezygnacji z pracy lekarzy pracujących w zakładach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (na wzór akcji „Dziękujemy, odchodzimy” przeprowadzonej  przez lekarzy czeskich i słowackich).

Zjazd uznał, że akcja taka jest konieczna bo rząd traktuje lekarzy w sposób przedmiotowy, lekceważy ich stanowisko i nie słucha merytorycznych argumentów, jeśli nie towarzyszy temu presja siłowa.

Taka postawa rządzących powoduje, że publiczna opieka zdrowotna w Polsce pogrąża się w kryzysie, a zamiast realnych kroków naprawczych podejmowane są działania pozorne. OZZL oczekuje, że akcja „Dziękujemy, odchodzimy” skłoni rządzących do podjęcia przez nich pilnych działań naprawczych w ochronie zdrowia, z których najważniejszymi są:

  • zrównoważenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia z zakresem świadczeń gwarantowanych
  • stworzenie merytorycznej wyceny świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych z uwzględnieniem wyceny pracy personelu medycznego.

Bez tych kroków – szpitale przekształcone w spółki prawa handlowego szybko zbankrutują stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków.

Akcja OZZL jest fragmentem wspólnej akcji związków zawodowych lekarzy z państw tzw. Grupy Wyszegradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry)

 

 

Krzysztof Bukiel

Przewodniczący OZZL