14 stycznia 2012

 

Stargard Szczeciński 14 stycznia 2012r.

Komunikat przewodniczącego ZK OZZL

W związku z uchwaleniem przez Sejm nowelizacji ustawy o refundacji leków i innych ustaw oraz w związku z posiedzeniem NRL w dniu 13 stycznia 2012r. informuję:

Przedstawiciele OZZL, obok przedstawicieli Federacji Porozumienie Zielonogórskie, lekarzy skupionych wokół portalu Konsylium 24, Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia – brali udział jako goście w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej i uczestniczyli z głosem doradczym w obradach. Dziękujemy NRL za zaproszenie nas na swoje posiedzenie.

Przedstawiciele w/w organizacji przyjęli do wiadomości komunikat wydany na zakończenie obrad NRL.

W poniedziałek, 16 stycznia br. w Warszawie, o godzinie 16.00 w siedzibie NRL przy ul. Jana Sobieskiego 110 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego OZZL na który są zaproszeni także przedstawiciele wszystkich organizacji, które w dniu 30 grudnia ub. roku przyjęły wspólne rekomendacje dla lekarzy wypisujących recepty na leki refundowane po 01 stycznia 2012 roku. Zaproszono również przedstawicieli NRL.

W czasie posiedzenia zostanie wypracowane wspólne stanowisko w/w organizacji i środowisk lekarskich w sprawie dalszych rekomendacji dla lekarzy wypisujących recepty oraz w sprawie ewentualnych innych wspólnych działań. 

Na godzinę 18.00 przewidziana jest konferencja prasowa, na którą serdecznie zapraszamy dziennikarzy. Konferencja prasowa odbędzie się w siedzibie NRL – przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZZL