24 maja 2022

 

Bydgoszcz dnia 24 maja 2022.

KOMUNIKAT OZZL

w sprawie listu do posłów i senatorów dot. nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych – druk sejmowy nr 2268

 

 

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że wysłał w dniu dzisiejszym do posłów i senatorów pismo w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych – druk sejmowy nr 2268. Treść pisma przesyłamy w załączeniu.

 

Załącznik – treść pisma do Parlamentarzystów

 

Bydgoszcz dnia 24 maja 2022

Do Posłów i Senatorów RP

Za pośrednictwem Klubów i Kół Parlamentarnych

 

Szanowni Państwo,

Jest już w Sejmie projekt ustawy zmieniającej ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych – druk sejmowy nr 2268. Ustala on współczynniki pracy, które określają relację między minimalną pensją zasadniczą danego zawodu a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce za rok ubiegły. Dla lekarzy specjalistów współczynnik ten ma wynosić 1,45. Oznacza to, że ci lekarze, którzy otrzymują pensje minimalne (a jest ich ok. 18 tys. zatrudnionych głównie w szpitalach) będą mieli już czwarty rok z rzędu wynagrodzenie niższe – w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce – niż mieli w roku 2018. Wówczas bowiem, na mocy porozumienia zawartego przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z Porozumieniem Rezydentów OZZL (po pamiętnym strajku głodowym) lekarze ze specjalizacją pracujący w szpitalach, którzy zobowiązali się, że nie będą dyżurować w innych szpitalach otrzymali – na mocy odpowiedniej ustawy – podwyżki pensji zasadniczej do kwoty 6750, co stanowiło 1,58 przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni (2017) rok.

Już w tamtym roku, gdy w sejmie rozpatrywano podobną nowelizację przedmiotowej ustawy, Senat RP, na wniosek niemal wszystkich związków zawodowych reprezentujących poszczególne zawody uchwalił poprawkę, która przewidywała wyższe niż w projekcie rządowym współczynniki pracy dla wszystkich zawodów. Dla lekarzy ze specjalizacją współczynnik ten wynosił 1,7 (przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły). Zgoda lekarzy na tę propozycję był wyrazem naszego kompromisu i chęci nawiązania dialogu z rządem. Wówczas poprawka Senatu została przez Sejm odrzucona większością zaledwie 3 głosów. Skutek był taki, że w ostatnim roku byliśmy świadkami licznych odejść z pracy w publicznych szpitalach lekarzy, którzy nie chcieli się godzić na tak niskie pensje (w stosunku do rangi zawodu, odpowiedzialności, wykształcenia itp.). Nie ma żadnego uzasadnienia dla utrzymania na tak niskim poziomie ustawowych wynagrodzeń minimalnych dla lekarzy.

Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o przedstawienie – w czasie obrad w komisji sejmowej lub senackiej, na posiedzeniu plenarnym Sejmu albo w czasie obrad Senatu – poprawki do niniejszej ustawy, która wprowadzi – kompromisową – wartość wynagrodzenia minimalnego dla lekarzy ze specjalizacją w wysokości 1,7 „średniego wynagrodzenia za rok ubiegły”.

Zwracamy się zwłaszcza do parlamentarzystów – lekarzy. Niektórzy z Was jeszcze niedawno pracowali obok nas, w gabinetach lekarskich i na salach operacyjnych. Doświadczyliście „na własnej skórze” niskich wynagrodzeń, które zmuszały Was do pracy ponad siły, odrywając od rodzin i narażając Wasze zdrowie. Dzisiaj możecie to zmienić.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu