22 września 2011

Bydgoszcz dnia 22 września 2011 r.

KOMUNIKAT ZK OZZL – dla mediów

o bezprawnych – w ocenie OZZL – działaniach dyrektora SGZOZ w Chełmku

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że otrzymał od zarządu Regionu Małopolskiego OZZL oraz od organizacji terenowej OZZL działającej w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku (woj. Małopolskie) informację o takich działaniach podejmowanych przez dyrektora tego zakładu, które – w ocenie ZK OZZL – są bezprawne, naruszające przepisy prawa pracy i przepisy o związkach zawodowych.

Pierwszym takim działaniem było wręczenie w ostatnich dniach wypowiedzenia z pracy lekarzowi, który jest chronionym prawnie działaczem związkowym. Odbyło się to bez zasięgnięcia opinii związku w tej sprawie i bez uzyskania zgody organizacji zakładowej OZZL, a powody zwolnienia z pracy są – w ocenie OZZL – niezwykle ogólnikowe, nieprecyzyjne i merytorycznie wątpliwe. W ocenie OZZL prawdziwym powodem zwolnienia z pracy lekarza jest fakt, iż był on aktywnym i konsekwentnym obrońcą interesów pracowniczych lekarzy zatrudnionych w SGZOZ w Chełmku.

Kolejne – nieprawne w ocenie OZZL – działanie dyrektora zakładu polega na jego ingerencji w działanie związku i postawę związkowców, w sposób, który może sugerować niedopuszczalne podsłuchiwanie posiedzeń zarządu zakładowej organizacji związkowej lub inne formy inwigilacji. Odpowiedni komunikat Zarządu Regionu Małopolskiego OZZL w sprawie tego incydentu znajduje się niżej.

Jak informuje ZR Małopolskiego OZZL, lekarze zatrudnieni w SGZOZ w Chełmku, w proteście przeciwko takim działaniom dyrektora zakładu, złożyli w dniu wczorajszym wypowiedzenia z pracy. Zarząd Krajowy OZZL udzieli zwalniającym się lekarzom wszelkiej potrzebnej pomocy prawnej i finansowej. Zwróci się również do organu założycielskiego SGZOZ w Chełmku z wnioskiem o odwołanie dyrektora SGZOZ w Chełmku z pełnionej funkcji.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

 

KOMUNIKAT

Zarządu Regionu Małopolskiego OZZL w Krakowie.

W dniu wczorajszym (21 września 2011r) o godzinie 18.00 odbyło się posiedzenie Zarządu MOT OZZL w Oświęcimiu oraz spotkanie z lekarzami SGZOZ w Chełmku w celu ustalenia dalszych działań po nielegalnym zwolnieniu lekarza, wiceprzewodniczącego MOT OZZL w Oświęcimiu i skarbnika Zarządy Regionu Małopolskiego OZZL w Krakowie.

W trakcie spotkania o godzinie 20.25 jeden z uczestniczących w spotkaniu lekarzy otrzymał sms-a o treści ” Przykro się tego słucha Doktorze. Liczę na Pana godną postawę – (podpisane imieniem i nazwiskiem dyrektora zakładu)”, o godzinie 20.28 kolejny lekarz otrzymał sms-o o treści „Przykre te metody. Żal słuchać”. Sms-y wysłane były z telefonu służbowego Dyrektora SGZOZ w Chełmku.

Posiedzenie Zarządu zostało przerwane, powiadomiono komendę policji w Oświęcimiu, przyjechał patrol, przeszukano pomieszczenie. Jest to niedopuszczalna ingerencja w sprawy związku, zakładanie i podsłuchiwanie naszych posiedzeń jest nielegalne.

Po posiedzeniu wszyscy lekarze zatrudnienie w SG ZOZ w Chełmku złożyli wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym z dniem 21 września 2011 roku. Przyczyną wypowiedzenia jest rażące naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy polegające na niemożliwości zachowania tajemnicy lekarskiej względem leczonych pacjentów , całkowitą dezorganizację funkcjonowania zakładu, nie przestrzeganie przepisów prawa, obniżenia norm etycznych funkcjonujących w SGZOZ w Chełmku, nielegalna inwigilacja.

Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego OZZL w Krakowie

– Piotr Watoła

 

patrz też:

 

http://www.przelom.pl/przelom-online/6824/CHELMEK-Albo-my-albo-dyrektor-mowia-lekarze/

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie