11 lipca 2016

Bydgoszcz dnia 11 lipca 2016

Komunikat dla mediów

o spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych pracowników medycznych z minister Beatą Kempą

 

 

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że w dniu dzisiejszym – 11 lipca 2016r. odbędzie się o godzinie 15.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie spotkanie przedstawicieli związków zawodowych pracowników medycznych z minister Beatą Kempą, szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie odbędzie się na zaproszenie pani minister, które nastąpiło po skardze przewodniczącego ZK OZZL, że listy kierowane przez związki zawodowe do Pani Premier nie trafiają do Niej, ale są przekazywane przez Szefową Kancelarii PRM do Ministra Zdrowia. W ocenie  związkowców uniemożliwia to nawiązanie konstruktywnego dialogu pracowników medycznych z rządem w sprawie rozwiązania problemu niskich płac w ochronie zdrowia. Minister zdrowia nie ma bowiem odpowiednich kompetencji i faktycznych możliwości aby ten problem rozwiązać. Przekonuje o tym ministerialna propozycja ustawy o minimalnych płacach w ochronie zdrowia, która – w istocie – ZAMRAŻA  niskie płace personelu medycznego na najbliższe 5 lat, a docelową wysokość płac określa na niezwykle niskim poziomie, nieakceptowalnym przez nikogo (oprócz samego ministra).

Głównym celem spotkania będzie (ze strony związkowców) doprowadzenie do spotkania z Premier Beatą Szydło. Tylko ono może bowiem uruchomić faktyczny, nie pozorowany dialog rządu z pracownikami medycznymi i zapoczątkować faktyczne, nie pozorowane rozwiązanie problemu niskich płac personelu medycznego w Polsce. Polacy, jak słusznie zauważył Jarosław Kaczyński Prezes PiS w czasie kongresu swojej partii „nie chcą być tanią siłą roboczą i mają tego dość”. Ta prawda odnosi się również do pracowników służby zdrowia, pracujących w swojej Ojczyźnie. 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu