15 lipca 2019

 

Bydgoszcz dnia 15 lipca 2019

Komunikat

o orzeczeniu Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej w sprawie z wniosku ZKOZZL

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że otrzymał zawiadomienie, iż Sąd Lekarski Wojskowej Izby Lekarskiej rozpatrzył wniosek m. innymi Zarządu Krajowego OZZL (wnioskowali także indywidualni lekarze) o ukaranie byłego ministra zdrowia LEKARZA Bartosza A. za to, że:

1 – wypowiadając się publicznie w mediach w dniach 5 i 6 stycznia 2015 roku nie dochował należytej staranności w formułowaniu opinii o działalności zawodowej grupy lekarzy rodzinnych w Polsce, publicznie ich dyskredytując, czym naruszył art. 1 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej, co stanowi przewinienie zawodowe określone w art. 53 ustawy o izbach lekarskich,

2 – w tym samym miejscu i czasie wypowiadając się publicznie w mediach naruszył godność zawodu lekarza poprzez przedstawienie negatywnego wizerunku lekarzy podważające zaufanie do tego zawodu, czym naruszył art.1 ust.3 Kodeksu Etyki Lekarskiej, co stanowi przewinienie zawodowe określone w art. 53 ustawy o izbach lekarskich,    

Sąd Lekarski Wojskowej Izby Lekarskiej w swoim orzeczeniu z dnia 31 maja 2019 roku uznał byłego ministra zdrowia lekarza Bartosza A. za WINNEGO zarzucanych mu w powyższych punktach czynów i orzekł za to karę upomnienia.

Orzeczenie nie jest prawomocne. Od orzeczenia przysługuje stronom odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia.

ZK OZZL nie złoży odwołania.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

tutaj treść wniosku ZK OZZL do OROZ w przedmiotowej sprawie:  http://ozzl.org.pl/index.php/13404-zk-ozzl-wyslal-dzisiaj-wniosek-do-oroz-w-szczecinie-w-sprawie-lekarza-bartosza-arlukowicza-komunikat-dla-mediow-i-tresc-wniosku-takze-wzor-wniosku-dla-lekarzy-indywidualnych