4 kwietnia 2019

Bydgoszcz dnia 4 kwietnia 2019r

Komunikat dla mediów

o spotkaniu MZ z reprezentacją ZK OZZL i PR OZZL

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że w dniu dzisiejszym 4 kwietnia o godzinie 12 odbędzie się spotkanie ministra zdrowia z przedstawicielami ZK OZZL i PR OZZL. Spotkanie odbędzie się na wniosek OZZL.  

Głównym powodem naszego wniosku jest brak poprawy sytuacji w publicznej ochronie zdrowia skutkujący ludzkimi tragediami oraz niedotrzymanie części obietnic złożonych przez ministra zdrowia w trakcie podpisywania porozumienia z PR OZZL w lutym ub. roku.

Szczególnie bolesne jest obniżenie zapowiadanej wysokości nakładów publicznych na ochronę zdrowia przez odniesienie odsetka PKB (6%) do wartości PKB sprzed dwóch lat oraz przez włączenie do finansowania innych celów niż tylko świadczenia zdrowotne. Jak się ocenia, przez ten „manewr” rządzących do polskich chorych trafi w tym roku o 10 mld PLN mniej niż by mogło trafić.

Wielkim problemem jest też brak wizji naprawy publicznej ochrony zdrowia przez obecny rząd. Debata „Wspólnie dla zdrowia”, która miała taką wizję stworzyć okazała się pod tym względem zupełnym fiaskiem.  

Wobec powyższego OZZL rozpoczął akcję, której celem jest uświadomienie społeczeństwa o tym, jak tragiczna jest sytuacji publicznego lecznictwa. Od 18 marca  w okolicach szpitali największych polskich miast pojawiły się billboardy o treści: Pacjenci w kolejkach, lekarze na dyżurach … umierają. Rządzący opamiętajcie się. Tragiczne wydarzenia ostatnich tygodni w różnych szpitalach (zgony pacjentów, zamykanie oddziałów, brak lekarzy) stanowią dowód, że mamy rację. Jeśli nasze apele nie poskutkują za kilkanaście tygodni przeprowadzimy ogólnopolski protest w którym poprosimy o wsparcie wszystkich pacjentów.

Wyrażamy nadzieję, że nasze spotkanie z ministrem zdrowia pozwoli na podjęcie działań, które spowodują, iż planowany protest okaże się niepotrzebny. Oczekujemy od ministra przedstawienia propozycji naprawy dramatycznej sytuacji publicznej ochrony zdrowia. Jest jeszcze czas aby pieniądze publiczne, których – jak się okazuje – jest ogromna ilość do wydania, zostały przeznaczone na ratowanie życie i zdrowia ludzkiego, a nie na mniej istotne cele.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie