26 czerwca 2017

 

Bydgoszcz dnia 26 czerwca 2017r.

 

Komunikat do mediów

w sprawie listu do MZ dotyczącego przepisów o transporcie sanitarnym, które narażają zdrowie i życie pacjentów

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że zwrócił się w dniu dzisiejszym z pismem do Ministra Zdrowia, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu taką zmianę przepisów regulujących funkcjonowanie transportu sanitarnego, która spowoduje, że nie będzie dochodziło do sytuacji, które mają miejsce obecnie i stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjentów szpitalnych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, lekarz koordynator ratownictwa medycznego, ani żadna inna osoba nie ma prawa skierowania karetki pogotowania ratunkowego do przewozu pacjenta szpitalnego (niezależnie od jego stanu zdrowia i innych okoliczności) do innego szpitala ani żadnego innego miejsca, gdzie jest możliwość udzielenia mu koniecznej pomocy medycznej. Transport taki powinien zapewnić szpital. W praktyce jednak wiele szpitali nie ma własnego transportu sanitarnego i korzysta z firm zewnętrznych, które nierzadko nie są w stanie zapewnić transportu NATYCHMIASTOWEGO, co stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia chorego. Natychmiastowy transport mogłoby zapewnić pogotowie ratunkowe, ale –zgodnie z przepisami – nie wolno mu tego zrobić.

Powstaje zatem sytuacja, że – działanie zgodne z przepisami – naraża chorego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a lekarz koordynator ratownictwa medycznego, pozostając w zgodzie z tymi przepisami, podpada jednocześnie pod przepisy art. 160 § 1 i art. 162 § 1 kodeksu karnego, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Lekarze – na szczęście dla chorych – korzystają najczęściej w takich sytuacjach z klauzuli sumienia, które nie pozwala lekarzowi na narażanie zdrowia i życia chorego i łamią przepisy dotyczące transportu sanitarnego. Nie powinna jednak mieć miejsca taka sytuacja, gdy tylko sumienie lekarskie chroni życie i zdrowie ludzkie, a nie robią tego przepisy prawa. (Nawiasem mówiąc dotyczy to także szeregu innych sytuacji, również z powodu niedofinansowania systemu opieki zdrowotnej).   

W związku z powyższym ZK OZZL zwrócił się z pismem do MZ, o którym piszemy na wstępie. Kopię tego pisma przekazaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie