19 czerwca 2017

 

Bydgoszcz dnia 19 czerwca 2017r.

Komunikat dla mediów

o spotkaniu przedstawicieli PZM z wiceministrem finansów

 

Porozumienie Zawodów Medycznych, najszersza reprezentacja zawodowa pracowników służby zdrowia w Polsce, informuje, że w dniu dzisiejszym 19 czerwca 2017 r, o godzinie 13.30 odbędzie się spotkanie przedstawicieli PZM z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów panem Leszkiem Skibą. Spotkanie jest odpowiedzią na prośbę PZM, zawartą w liście z dnia 19 maja br. do Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego. PZM wyraża żal, że sam Minister Finansów nie znalazł czasu na to spotkanie. Obawiamy się, że może to oznaczać lekceważenie przez ministra publicznej ochrony zdrowia i jej pracowników.   

W czasie spotkania przedstawiciele PZM będą chcieli uzyskać merytoryczne uzasadnienie dla faktu, że nakłady na publiczną ochronę zdrowia w Polsce utrzymywane są na tak dramatycznie niskim poziomie (najniższym w krajach UE liczone odsetkiem PKB lub nakładami na głowę mieszkańca), przy tak szerokim zakresie świadczeń bezpłatnych, refundowanych ze środków publicznych. Taka sytuacja utrzymuje się od początku III RP, a kolejne rządy – łącznie z obecnym – nie zwiększyły nakładów na lecznictwo mimo, że w tym czasie kierowano z budżetu państwa – w sumie – setki miliardów złotych na inne cele, jak: dofinansowanie banków, restrukturyzacja górnictwa, reformy administracyjne, dopłaty do PKP, wspieranie rolnictwa, budowa stadionów, dróg i autostrad, zwiększenie nakładów na armię, pobudzanie dzietności. Również osoby zatrudnione w publicznej ochronie zdrowia traktowane są jako „pracownicy gorszego rodzaju”, zajmując ostatnie miejsca pod względem wynagrodzeń na liście zawodów. Obecny rząd nie różni się pod tym względem od swoich poprzedników. Uchwalona ostatnio ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, nie wprowadza w tym zakresie żadnej zmiany, a jedynie utrwala dotychczasową biedę. Przyznaje to – pośrednio – sam rząd, publikując prognozę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na rok 2018 w wysokości ok. 5%, podczas, gdy wzrost płac pracowników medycznych wynikający ze wspomnianej ustawy będzie dużo mniejszy lub nie będzie go wcale. Zatem rozziew między płacami w służbie zdrowia a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce jeszcze bardziej się powiększy w najbliższym czasie.

PZM będzie chciało poznać uzasadnienie dla zadziwiającej, niespójnej postawy Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego. Z jednej strony wygłasza on publicznie opinie, że Polacy nie powinni być „tanią siłą roboczą” bo na to nie zasługują, z drugiej strony stwarza takie warunki finansowe publicznej służby zdrowia, które z jej pracowników robią właśnie ową „tanią siłę roboczą”; z jednej strony deklaruje poparcie państwa dla innowacji i rozwoju, z drugiej stawia szpitale i inne zakłady publicznej ochrony zdrowia w finansowych kleszczach, które nie tylko uniemożliwiają ich rozwój ale skazują na degradację.

PZM przedstawi merytoryczne argumenty przemawiające za tym aby publiczna ochrona zdrowia przestała być traktowana przez rząd w sposób marginalny i lekceważący. Taka postawa nie tylko bowiem uderza w obywateli, ale powoduje również wymierne straty dla gospodarki narodowej. PZM wyraża nadzieję, że Minister Finansów i cały rząd zmienią swoją postawę w tym zakresie.   

W imieniu PZM

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

W spotkaniu z wiceministrem finansów ze strony PZM wezmą udział następujące osoby:

1.      Maria Ałaszkiewicz – Pietr,

2.      Monika Mazur,

3.      Tomasz Dybek ,

4.      Jarosław Biliński ,

5.      Krzysztof Bukiel.

   Organizacje zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Zawodów Medycznych:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,

Krajowy Związek Zawodowy  Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii,  

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych  Radioterapii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,

Porozumienie Lekarzy Rezydentów OZZL,

Związek Zawodowy  Techników Farmaceutycznych,

Polski Związek Logopedów,

Protest Dietetyków – stowarzyszenie zwykłe,

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej.

Związek Zawodowy Lekarzy MSW

   

     

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie