20 czerwca 2016

 

 

 

Bydgoszcz dnia 20 czerwca 2016r

Komunikat dla mediów

W sprawie manifestacji lekarzy rezydentów, spotkania PR OZZL z Prezydentem RP i poparcia różnych środowisk dla postulatów młodych lekarzy

Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że – zgodnie z obliczeniami organizatorów – w manifestacji młodych lekarzy w dniu 18.06.br wzięła udział blisko połowa wszystkich lekarzy rezydentów w Polsce. Nigdy jeszcze tak wielki odsetek określonej grupy zawodowej nie wyszedł na ulice demonstrować swoje niezadowolenie z warunków pracy i płacy. Dowodzi to masowego poparcia młodych lekarzy dla postulatów zgłaszanych przez Porozumienie Rezydentów OZZL oraz dla dotychczasowych działań podejmowanych przez Porozumienie.    

Porozumienie Rezydentów OZZL informuje również, że w dniu 21 czerwca o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Porozumienia z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzejem Dudą. Spotkanie to zostało zorganizowane na prośbę Porozumienia Rezydentów. Wyrażamy wdzięczność Panu Prezydentowi, że zechciał zainteresować się problemami młodych lekarzy i wyraził wolę podjęcia dialogu na ten temat. Porozumienie Rezydentów OZZL traktuje powyższe spotkanie jako kontynuację swoich wcześniejszych działań, polegających na docieraniu do najważniejszych osób w Polsce celem przedstawienia problemów młodych lekarzy i propozycji ich rozwiązania. Wyrażamy nadzieję, że również Pani Premier zgodzi się – w najbliższym czasie – spotkać z przedstawicielami  Porozumienia Rezydentów OZZL. To od niej bowiem, jako szefowej Rządu,  najbardziej zależy realizacja postulatów lekarzy rezydentów.  

Porozumienie Rezydentów OZZL wyraża wdzięczność przedstawicielom różnych środowisk,  w tym również politykom i parlamentarzystom różnych partii, za  poparcie dla postulatów, zgłaszanych przez Porozumienie Rezydentów, których celem jest poprawa warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, warunków ich pracy i wynagradzania. Cieszymy się, że uzyskaliśmy zrozumienie dla naszego stanowiska nie tylko ze strony parlamentarzystów partii rządzącej, ale również od przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych i pozaparlamentarnych. Oznacza to, że są sprawy, które mogą pogodzić wszystkie siły polityczne w naszym kraju. Taką sprawą jest bez wątpienia pomyślność polskiego pacjenta, która jest niemożliwa bez pomyślności lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych, ratowników, diagnostów – przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych. 

Szczególne podziękowania Porozumienie Rezydentów OZZL kieruje do dziennikarzy wszystkich mediów. Bez ich rzetelnej i ciężkiej pracy nasze przesłanie nie trafiłoby do społeczeństwa i polityków.

Porozumienie Rezydentów OZZL

Damian Patecki –  Przewodniczący Zarządu PR OZZL 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie