9 czerwca 2017

 

Bydgoszcz dnia 9 czerwca 2017 r

KOMUNIKAT DO MEDIÓW

Porozumienie Zawodów Medycznych informuje, że zwróciło się w dniu dzisiejszym do Marszałka Senatu, lekarza Stanisława Karczewskiego z prośbą o spotkanie z przedstawicielami PZM w sprawie Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, której pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie w dniu 7 czerwca br.

Porozumienie Zawodów Medycznych wyraża nadzieję, że Senat RP wprowadzi do ustawy poprawki, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom środowisk medycznych. W przeciwnym razie polską służbę zdrowia czeka pogłębiający się kryzys, który – ostatecznie – uderzy w chorych.

Kłamie ten, kto głosi, że dba o polskiego pacjenta, a nie szanuje i nie docenia tych, którzy temu pacjentowi służą swoją codzienną pracą.  Tutaj stawką jest ludzkie życie.

W imieniu PZM

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL  

Organizacje zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Zawodów Medycznych:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,

Porozumienie Lekarzy Rezydentów OZZL,

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii,  

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych  Radioterapii,

Krajowy Związek Zawodowy  Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Związek Zawodowy  Techników Farmaceutycznych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów,

Polski Związek Logopedów,

Protest Dietetyków – stowarzyszenie ,

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej.

Związek Zawodowy Lekarzy MSW