31 stycznia 2011

 

 

W dniu 25 stycznia 2011 r. w Wydziale Pracy Sądu Rejonowego odbyły się kolejne rozprawy przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Tychach w których kolejnych 15 lekarzy pozwało szpital o uznanie wypowiedzeń warunków pracy i płacy za bezskuteczne. Kolejne sprawy będą rozpatrywane przed sądem w następnych tygodniach. Wypowiedzenia zostały złożone wielu lekarzom przez dyrektora szpitala Andrzeja Drybańskiego w końcu listopada 2010 r. z rażącym naruszeniem przepisów Kodeksu Pracy (m.in. bez konsultacji z OZZL i z pominięciem przepisów ustawy o „zwolnieniach grupowych”).

 

Spośród 15 spraw, 4 zostały wyłączone do osobnego rozpatrzenia (z powodu albo nieobecności lekarza albo zmiany roszczenia lekarza z uznania wypowiedzenia za bezskuteczne na odszkodowanie), a w 11 sprawach sąd wydał orzeczenia (nie są jeszcze prawomocne) korzystne dla lekarzy tzn. zawarto ugody na mocy których pracodawca wycofał się w całości ze złożonych wypowiedzeń i przyznał, że złożył wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa pracy, a lekarze wyrazili zgodę na wycofanie przez pracodawcę wypowiedzeń. Łącznie do tej pory sąd wydał takie orzeczenia w sprawie 24 lekarzy, a w jednej sprawie przyznał lekarzowi odszkodowanie.

 

Według informacji Zarządu dyrektor wycofał większość złożonych lekarzom z naruszeniem przepisów prawa pracy wypowiedzeń (również tym lekarzom, którzy nie złożyli pozwów sądowych). Dotyczy to jednak tylko wypowiedzeń 3-miesięcznych, tzn. tych których okres wypowiedzenia jeszcze nie upłynął. Pojawia się w związku z tym uzasadnione pytanie, czy w stosunku do lekarzy, którzy sami zgodzili się na obniżenie wynagrodzenie (nieliczni) oraz tych których okres wypowiedzenia był 2-tygodniowy i już upłynął (i którzy z różnych powodów nie złożyli pozwów sądowych), dyrektor przewiduje podwyżkę celem powrotu do ich wyższych wynagrodzeń sprzed okresu wypowiedzenia? Wydaje się, że nie ma innego wyjścia ze względu na zasady sprawiedliwości społecznej określone również w kodeksie pracy. Lekarze oczekują teraz właśnie takiego działania pracodawcy. Tymczasem pracodawca zapowiada, że będzie ponownie składał wszystkim lekarzom wypowiedzenia warunków pracy i płacy, tym razem zgodnie z przepisami prawa pracy.

 

Z up. Zarządu OT OZZL w Tychach:

Maciej Niwiński – wiceprzewodniczący

Tel. +48 501 437 140

E-mail:

maciejniwinski@ozzl.org.pl

slask@ozzl.org.pl