23 września 2011

Komunikat Zarządu Regionu Śląskiego (ZR Śl) OZZL

z dnia 22 września 2011 r.

KOLEJNA WYGRANA LEKARZY W  SĄDZIE W TYCHACH

Informuję, że w dniu 19 września 2011 r. Sąd Pracy w Tychach ogłosił wyrok w pierwszej (z kilkunastu) spraw wniesionych przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 (WSS1) w Tychach przeciwko pracodawcy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. W postępowaniu sądowym jako strona społeczna uczestniczył ZR Śl. OZZL.

W miesiącu marcu i kwietniu 2011 r. kilkunastu lekarzy szpitala, głównie wysokiej klasy specjaliści z kilku oddziałów szpitalnych, otrzymało wypowiedzenia zmieniające, obniżające ich wynagrodzenie zasadnicze. Zdecydowana większość tych lekarzy, członków OZZL, złożyła pozwy do Sądu Pracy m.in. o uznanie tych wypowiedzeń za bezskuteczne. W toku postępowania sądowego przesłuchani byli m.in. dyrektor WSS1 Andrzej Drybański, ordynator jednego z oddziałów oraz liczni lekarze.

Sąd postanowił:

– przywrócić lekarzy do pracy na dotychczasowych warunkach

– zobowiązać dyrektora szpitala do pokrycia kosztów postępowania sądowego

– zobowiązać dyrektora szpitala do pokrycia kosztów zastępstwa procesowego lekarzy.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Pani Sędzia Sądu Pracy stwierdziła, że trudna sytuacja finansowa nie może usprawiedliwiać dyskryminowania pracowników-lekarzy szpitala, że doszło do licznych naruszeń prawa i, że główną przyczyną takiego wyroku jest brak jakichkolwiek kryteriów przy doborze pracowników-lekarzy do wypowiedzenia. Stwierdziła, że pracodawca zobowiązany jest wyrównać lekarzom wszelkie straty wynikłe ze złożonego wypowiedzenia.

Lekarze, których wyrok dotyczy zamierzają teraz złożyć pozwy do sądu przeciw pracodawcy o odszkodowanie z powodu już stwierdzonej przez Sąd ich dyskryminacji. OZZL w pełni poprze te pozwy i udzieli lekarzom niezbędnej pomocy prawnej i finansowej w tym zakresie. Przypominam, że już na początku roku 2011 kilkudziesięciu lekarzy szpitala wygrało postępowania sądowe z pracodawcą (o uznanie wypowiedzenia umów o pracę za bezskuteczne), gdzie pracodawca przyznał, że działał z naruszeniem prawa pracy i zobowiązał się już więcej nie naruszać prawa. Z powodu naruszenia prawa przez dyrektora szpital musiał wypłacić wtedy kilku lekarzom wysokie odszkodowania. Lekarze Ci, solidarnie przekazali w formie darowizny część odszkodowania na rzecz OZZL, za co serdecznie dziękujemy.

Zarząd Regionu Śląskiego OZZL z wielką satysfakcją przyjmuje w/w wyrok Sądu Pracy w Tychach. Wyrok nie jest prawomocny. Będzie prawomocny po upływie 21 dni od daty jego ogłoszenia jeżeli strona pracodawcy nie złoży apelacji do Sądu Okręgowego w Katowicach. Zarząd uważa, że złożenie apelacji przez pracodawcę w sytuacji oczywistego naruszenia przez niego prawa pracy (sam to przyznał przed sądem) będzie jego kolejnym działaniem na szkodę szpitala i jego pacjentów gdyż spowoduje konieczność pokrycia przez zadłużany przez obecnego dyrektora w tempie nie spotykanym w jego historii szpital kolejnych kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego lekarzy.

Z up. Zarządu Regionu Śląskiego

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Maciej Niwiński – przewodniczący;

Tel. +48501437140

E-mail:

maciejniwinski@wp.pl

slask@ozzl.org.pl

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie